Gepubliceerd op 19-06-17

Waarheidsvinding in de jeugdbescherming

Op vrijdagavond 9 juni 2017 organiseerde het Landelijk Ouder Comité (LOC) onder het gastheerschap van Jeugdbescherming Regio Amsterdam de eerste van een reeks regionale bijeenkomsten over waarheidsvinding in de jeugdbescherming en het jeugdrecht.

Met ruim zeventig jongeren, ouders, professionals en beleidsmedewerkers bogen we ons als ‘experts’ over een fictief gezinsplan. De vraag: is het in dit gezinsplan gelukt om duidelijk onderscheid te maken tussen feiten en meningen? En waar blijkt uit dat een feit ook voldoende is gecheckt?

We vroegen deelnemers niet alleen stil te staan bij hun eigen mening, maar zich vooral ook te verplaatsen in de personen die het meeste te maken hebben met een (goed of juist niet zo goed opgesteld) gezinsplan: de jongere, de ouder, de werker. Deelsessies aan zes tafels leverden ruim 24 flip-overs met concrete adviezen op.

Gouden radijs

Als dank voor onze gastvrijheid en bereidheid om samen een bijeenkomst te organiseren ontvingen we vanuit het LOC de eerste ‘Gouden Radijs’ voor lef en radicaal vernieuwen in de jeugdzorg. Een prijs die we koesteren en beschouwen als een serieuze uitnodiging om meer van dit soort bijeenkomsten mogelijk te maken. Daar geven wij graag gehoor aan.

Meer inhoudelijke informatie volgt. Interesse om zelf een bijeenkomst over waarheidsvinding bij te wonen in een ander regio? Bezoek de pagina van het LOC.

Zie ook de eerdere aankondiging