Gepubliceerd op 28-10-15

Vragenwaaier ‘Seksualiteit en intimiteit voor professionals’

In de gezinnen waarmee professionals in de Jeugdzorg te maken hebben, kan er iets aan de hand zijn rondom seksualiteit en intimiteit. Als professional zul je altijd aandacht aan dit onderwerp moeten besteden. Welke vragen kun je stellen in een gesprek met ouders en kinderen?

Onze gedragsdeskundigen Mirte Forrer en Anouk Martijn hebben hiervoor een vragenwaaier ‘Seksualiteit en intimiteit’ samengesteld die door onze Jeugdbescherming Akademie wordt uitgegeven. De waaier geeft professionals handvatten voor de gespreksvoering met ouders en kinderen, handig onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Onze eigen gezinsmanagers maken er dankbaar gebruik van omdat ze merken dat het duidelijk helpt in dergelijke gesprekken met ouders en kinderen.

Foto vragenwaaier_Pleio

Als je geïnteresseerd bent in de waaier, kun je deze á  €  7,50 bestellen via Jeugdbescherming Akademie o.v.v. het aantal waaiers, je naam en het factuuradres. Bij meer dan 50 exemplaren is de kostprijs €  6,00 per stuk, bij meer dan 100 exemplaren is de prijs € 5,00 per stuk.