Gepubliceerd op 07-03-16

Verslag van EIPA Seminar bij Jeugdbescherming met deelnemers uit tien landen

Donderdag 25 en vrijdag 26 februari jl. was het zover. Omdat we in 2015 de EPSA Award wonnen, kregen we datzelfde jaar direct het verzoek of we – op locatie te Amsterdam – een seminar wilden organiseren. Organiserend partner was het European Institute of Public Administration (EIPA), de lerende organisatie van alle Europese Publieke Sector Organisaties. Marc Dinkgreve, Kennisambassadeur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, doet verslag.

Het waren twee prachtige, super leerzame dagen!

“Als kennisambassadeur investeer ik al geruime tijd in ons Europese kennisnetwerk, dus twijfelde ik geen seconde om ja te zeggen. Het vroeg wel om voorbereiding: onder andere met collega’s van P&O, facilitair, teammanagement, adviseurs, de bestuurder en ondergetekende moesten we in redelijk korte tijd een stevig programma in elkaar zetten. Met Thomas van Andel, adviseur, en Susanne Møller Nielsen, de manager van de EPSA Award, hadden we alleen december en januari om in een onontgonnen Europees netwerk tot een mooi deelnemersveld te komen.

 

 

 

 

 

 

 

We hadden de pretentie om de deelnemers naar ons eigen voorbeeld te laten zien hoe je als organisatie je bedoeling formuleert, wat ‘werken aan de bedoeling’ inhoudt en vooral wat het oplevert als je dat over de jaren heen steeds beter gaat doen. Een doelstelling die op het eerste gezicht haalbaar lijkt. Maar, zo weten we uit ervaring, ‘werken aan de bedoeling’ zit hem evenzogoed in de grote lijnen, als in de details. En juist dat wilden we ze laten doorleven in het tweedaags seminar. Zou dat een houdbare ambitie blijken?

Twee dagen lang serveerden we de deelnemers in hoog tempo met meerdere perspectieven op de vraag hoe wij langzaam voor elkaar krijgen om al ons werk in het tekent te zetten van de veiligheid van de kinderen die bij ons komen. Een kort overzicht van het programma:

Donderdag, 10.00 uur scherp

Dagvoorzitter Susanne Møller Nielsen geeft een korte inleiding om vervolgens een rondje verwachtingen van het seminar onder de deelnemers te doen. En zoals verwacht waren die hoog: I expect Some mind blowing ideas to improve administration and keep staff happy and motivated.” en “How to create and implement radical solutions to wicked problems?”. Nu nog waarmaken….

Bestand_008
Susanne Møller Nielsen

Benedict Wauters, ESF directeur en Vanguard-kenner, frist ons daarna op met een korte inleiding over bestuursmodellen. Vervolgens neemt Sigrid van de Poel, bestuurder de eerste presentatie voor haar rekening. Haar presentatie viel in goede aarde, vooral vanwege de openheid en volledigheid waarmee ze inging opde vragen die werden gesteld.

 

 

 

Verdiepingsslag

Na een korte pauze gingen collega Erica Schriek, adviseur, en ondergetekende nader in op uitvoering van de transformatie: de hoofdgroep, de uitkomsten van Check, de Vanguard-aanpak; alles kwam in hoog tempo voorbij. Aansluitend een heerlijke lunch van de Color Kitchen waarbij het gezelschap zich ongevraagd en unaniem uitsprak over de prettige sfeer die in hun beleving heerst aan de Overschiestraat. Die steken we in onze zak.

In de middag kregen we een gastcollege van Victor Bekkers, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus universiteit. Het verhaal van Victor was abstracter dan dat van onze praktijk, maar het geheel sloot prima op elkaar aan. Het daaropvolgende werkcollege stond in het teken van verdieping van de ochtendstof. De vragen bleven komen tot de borrel om 17.00 uur op een redelijk leeg kantoor, want ondertussen was een groot deel van onze collega’s in de Balie op het zeer interessante symposium over Emotionele Verwaarlozing.

Het diner had dezelfde goede energie. Ook daar zette het gesprek over de bedoeling, betekenisvolle metingen en de resultaten van Jeugdbescherming zich onverminderd voort, maar nu meer gekoppeld aan wat de deelnemers mee terug wilden nemen.

Transformeren van mensen en middelen

De volgende ochtend wilden de aanwezigen volledige uitleg over hoe het jeugdstelsel in Nederland wordt gefinancierd, hoe de transformatie naar de gemeente in elkaar zit en vervolgens wilden ze precies weten hoe FFPS werkt en waarom? Dat was even een uurtje stevig doorpraten… De ochtendpresentatie eindigde met een presentatie door Vicky Loeber, adviseur P&O over staff empowerment ofwel hoe werf je goede gezinsmanagers, hoe krijg je iedereen in de organisatie zoveel mogelijk in de leerstand en hoe houdt je dat op gang?

Aansluitend hield onze teammanager Facilities, Joris Foekema, een stimulerend verhaal over de transformatie van ons kantoor en de ontwikkeling van de professionele werkomgeving.

De presentatie vond deels lopend door het gebouw plaats tijdens een rondleiding. Met de lunch waren we wat aan de late kant, want we mochten niet stoppen met vertellen en vragen beantwoorden.

Dus startte Joyce van Vliet, teammanager primair proces, feitelijk al tijdens de lunch met haar presentatie. Die beviel zo goed en er waren zoveel vragen, dat de oefening aan het einde van de dag op verzoek van de deelnemers werd vervangen door een verlenging van haar presentatie!

Bestand_005A

 

 

 

 

 

 

 

 

Casus: goede vorm

Toen was het tijd om te evalueren. Conclusie van de deelnemers: dit waren twee prachtige, super leerzame dagen. De verwachtingen van donderdagochtend zijn volgens alle deelnemers ruimschoots gehaald. Er had iets meer tijd mogen zijn voor oefeningen met reflectie op de eigen casussen van de deelnemers. De vorm waarin we hebben gewerkt was zeer prettig: één casus helemaal doorwerken op de plek waar deze tot stand is gekomen. Ik bedank dan ook alle deelnemers hartelijk voor hun enorme werklust en nieuwsgierigheid die ze twee dagen lang hebben volgehouden.

Wij bij Jeugdbescherming hebben op onze beurt ook heel veel van hen geleerd. Goede vragen maken je scherp en je komt er door uit te leggen steeds weer beter achter wat je ook alweer wilde bereiken.

Overigens, de deelnemers uit Tsjechië, Bulgarije, Oostenrijk en zeker Kosovo willen heel graag veel meer weten gezien achterstanden met Jeugdzorg in hun eigen regio of land. De deelnemers uit Frankrijk, Spanje, Slowakije en Denemarken willen meer werken met de bedoeling en gaan al het materiaal nog eens grondig bestuderen. Daar horen we vast meer van!

Next step

Op maandagmorgen 14 maart a.s. komt er een bus met vijftien Denen van de gemeente Ikast-Brande uit West Denemarken bij Jeugdbescherming. Ook op zoek naar ‘de bedoeling’ en om in gesprek te gaan met een aantal gezinsmanagers over waardewerk. Wordt vervolgd!”
Geïnteresseerd in onze seminars, onderzoekprogramma’s en/of symposia? Neem contact op met Marc Dinkgreve, kennisambassadeur. Meer weten over ‘werken vanuit de bedoeling’? Bekijk ook de omooc video, college III, waarin onze bestuurder Sigrid van de Poel e.e.a. toelicht.