Gepubliceerd op 02-01-17

Van afkorting JBRA naar Jeugdbescherming

Veel mensen hebben het sinds we de organisatienaam Jeugdbescherming Regio Amsterdam hanteren over JBRA. Dat is handig zo’n afkorting, maar het zegt eigenlijk niets over waar wij als organisatie voor staan. Daarom hebben we gemeend de afkorting los te laten en duidelijk te communiceren wat we doen: Jeugdbescherming.

We blijven dus voluit wel gewoon Jeugdbescherming Regio Amsterdam heten, maar hanteren de afkorting JBRA niet meer. Daarom hebben we met ingang van 2017 ons mailadres aangepast van  m.edewerker@jbra.nl naar  m.edewerker@jeugdbescherming.nl.

Binnenkort wordt ook de url van onze website aangepast. Onze website is echter al wel te bezoeken via www.jeugdbescherming.nl.

Overige contactgegevens blijven ongewijzigd.