Gepubliceerd op 26-08-15

Jeugdbescherming Akademie: Het jonge kind en hechting 26 november 2015

Op 26 november organiseren we samen met de Akademie een symposium over gehechtheidsproblematiek bij kinderen in De Balie.

Ruim driekwart (80% procent) van de kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen waarin sprake is van mishandeling, verwaarlozing en/of huiselijk geweld (jeugdige hoeft zelf geen slachtoffer te zijn) heeft een gedesorganiseerde/verstoorde gehechtheidsrelatie.

Hoewel de aandacht voor hechtingsproblematiek vanuit de wetenschap steeds groter wordt, wordt ook duidelijk dat we hier als jeugdzorg vaak nog onvoldoende oog voor hebben. Op het symposium van 26 november willen we, samen met onze ketenpartners, een start maken om onze zorg op dit gebied te verbeteren; welke inzichten zijn er op het gebied van jonge kinderen en hechting, wat hebben (jonge) kinderen hierin nodig, wat dient het jeugdzorgsysteem hierin te bieden en bieden wij dit voldoende? Durven wij als systeem te kiezen voor het kind en zijn we vervolgens in staat dit ook te doen?

 Download de uitnodiging voor meer informatie door te klikken op de afbeelding hieronder.

Picto Symposium 26 november 2015_WEB