Gepubliceerd op 14-05-21

Uitnodiging boekpresentatie ‘Complexiteit managen’

Ervaringen en concrete adviezen bij het begeleiden van complexe organisatieveranderingen in het sociaal domein
We nodigen u uit voor de online presentatie van het boek Complexiteit Managen van Mirjam Coret en Michiel Grünwald op 27 mei van 17.00 tot 18.00 uur.

Complexiteit Managen gaat over het begeleiden van complexe organisatieveranderingen in het sociaal domein. Het boek biedt daarbij concrete stappen die houvast geven om te komen tot blijvend lerende organisaties.

Ervaringen uit de praktijk

Praktijkdeskundigen nemen u mee in de veranderingen die zij met hun organisatie hebben doorgemaakt. Zij vertellen wat het betekent om organisaties te veranderen en duurzaam te ontwikkelen vanuit het perspectief van de cliënt.  En zij delen de lessen die zij hebben geleerd.

Aan het woord komen:

  • Sigrid van de Poel, initiatiefnemer pilot Blijvend Veilig en bestuurder Jeugdbescherming Amsterdam
  • Astrid Rotering, bestuurder Jeugdbescherming West,
  • Antonietta Perini, teammanager Jeugdbescherming Amsterdam
  • David Lamas, kwartiermaker en teamleider Blijvend Veilig.

Zij bieden een waardevolle blik vanuit de praktijk, richting de toekomst!

De gesprekken staan onder leiding van Willemijn Helmich (kwartiermaker effectieve jeugd- en gezinsbescherming).

De toekomst: Blijvend Veilig

Met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, staan we voor de uitdaging een nieuw pad in te slaan om bescherming en zorg effectiever in te richten. Met de pilot Blijvend Veilig richten Jeugdbescherming, Veilig Thuis, Raad voor Kinderbescherming Amsterdam, BlijfGroep, William Schrikker Stichting en de gemeente Amsterdam zich samen op het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze om de veiligheid in gezinnen en huishoudens te realiseren die duurzaam, effectief en perspectiefvol is. Tijdens deze boekpresentatie nemen we u mee in de vragen en inzichten die hebben geleid tot de pilot Blijvend Veilig.

Mirjam Coret en Jeugdbescherming

In 2010 maakte Jeugdbescherming een grote verandering door. Want waarom kwamen er soms medewerkers van jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening in één gezin?  Dat kon toch net zo goed één medewerker worden? We ontwikkelden een nieuwe methode en haalden de verspilling uit de oude werkwijze om alleen nog maar werk te doen dat direct ten goede kwam aan de veiligheid van het kind. Mirjam Coret heeft hier een onmiskenbaar belangrijke rol in gespeeld. We zijn dan ook verheugd dat wij samen haar nieuwe boek mogen presenteren.

Meld u aan voor deze boekpresentatie

Vraagt u zich af waarom is het moeilijk om tot structurele verbeteringen in de hulp en bescherming voor gezinnen te komen? Wat het managen van veranderingen zo complex maakt?  Wilt u leren van eerdere trajecten, successen en valkuilen?

Log in via deze link op 27 mei 2020, van 17.00 -18.00 uur.
U kunt het boek Complexiteit Managen bestellen via managementboek.nl

Als u nog vragen heeft over de boekpresentatie en hoe u kunt deelnemen, kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@jeugdbescherming.nl