Gepubliceerd op 31-03-16

Rapport over jeugdhulp van Transitie Autoriteit Jeugd

Gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp weten elkaar -langzaam maar zeker – steeds beter te vinden rondom de jeugdhulp. Dat concludeert de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) in de tweede jaarrapportage ‘Samen voor het kind’, die staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Ard van der Steur (VenJ) op 30 maart jl. in ontvangst namen.

De Transitie Autoriteit Jeugd vindt dat er meer aandacht moet komen voor de vermindering van de administratieve druk in de jeugdhulp en pleit voor intensievere samenwerking. Gemeenten moeten het initiatief nemen om – met o.a. zorgverzekeraars, aanbieders en cliëntenorganisaties – regionale plannen te maken voor de transformatie van de jeugdhulp.

Lees hier het rapport.

taj-jaarverslag