Gepubliceerd op 22-07-16

Toen waren we ineens met zeven: onze cliëntenraad groeit gestaag door

ClientenraadAfgelopen maandag 18 juli jl. zaten ze voor het eerst met zijn allen bij elkaar: de flink gegroeide cliëntenraad van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Vier nieuwe leden, waaronder een jongere, willen zich inzetten de belangen van onze cliënten te behartigen. Een enorme sprong voorwaarts mogen we wel stellen, want met zeven bereik je een stuk meer dan met drie. En dat op het juiste moment: maandag introduceerden ze voor het eerst een gloednieuwe meerjarenvisie met torenhoge ambities.

Doelstellingen

In vijf heldere doelstellingen wil de cliëntenraad er de komende jaren voor zorgen, dat:

  1. ze een luisterend oor kan bieden aan cliënten die dat even nodig hebben. Zowel kinderen als ouders.
  2. ze gevraagd en ongevraagd advies geeft aan Jeugdbescherming en daarin opkomen voor de belangen van de cliënt.
  3. ze erop toezien dat Jeugdbescherming optimaal bereikbaar is.
  4. de drempel om contact te zoeken met Jeugdbescherming zo laag mogelijk is en blijft.
  5. en, om bovenstaande mogelijk te maken, dat de cliëntenraad kan rekenen op een permanente vertegenwoordiging van tien mensen.

Alle leden èn bestuurder Claire Vlug van Jeugdbecherming ondertekenden deze meerjarenvisie. Ze gaan de komende tijd met elkaar uitzoeken hoe deze ambities kunnen worden gerealiseerd.

Benieuwd wat de cliëntenraad de komende tijd gaat doen? Stuur een mail naar t.van.andel@jeugdbescherming.nl of zoek direct contact met de cliëntenraad: cliëntenraad@jeugdbescherming.nl en we nemen je mee in de berichtgeving!

Lees ook het artikel van de Clientenraad op pagina 11 in ons Jaarverslag 2015.