Gepubliceerd op 28-06-17

Week tegen kindermishandeling 2017

In de Week tegen Kindermishandeling doen de organisatoren een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Over de week tegen kindermishandeling

In de Week tegen Kindermishandeling doen de organisatoren een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Over de week tegen kindermishandeling

In de Week tegen Kindermishandeling doen de organisatoren een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Bij een vermoeden van kindermishandeling kom je in actie. Altijd!
Bernette Venema, Jeugdbescherming

Feiten en cijfers van kindermishandeling

Ieder jaar worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over bij kindermishandeling? Hoe vaak komt het voor en wat kunt u doen bij vermoedens van kindermishandeling? De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik zet de belangrijkste feiten over kindermishandeling voor u op een rij.

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen: Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind. Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang. Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.

Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers. Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Wat zijn de gevolgen van kindermishandeling?

De gevolgen van kindermishandeling zijn groot. Zo heeft een mishandeld kind, naast al het persoonlijke leed, meer kans op een psychiatrische stoornis, depressie, angststoornissen, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Ook is er een verhoogd risico om later eigen kinderen te mishandelen. Deze gevolgen zijn ook te vertalen in kosten voor de Nederlandse samenleving: naar schatting 1 miljard euro per jaar. Genoeg redenen dus om kindermishandeling te voorkomen of in een vroegtijdig stadium te stoppen.

Test

Test fragment voor werking van de player!