Gepubliceerd op 13-04-17

Terugkoppeling Symposium 10 april: Praten met en luisteren naar kinderen

Luisteren wij wel naar kinderen? Praten wij wel met kinderen? Hoe zetten wij onze hersenen ‘aan’ en hoe zetten wij de hersenen van de ander aan? Is het ons onbewustzijn wat ons in de weg zit bij het praten met een luisteren naar kinderen of zijn wij niet bescheiden genoeg. Eén ding is zeker: het symposium van de Jeugdbescherming Akademie van afgelopen maandag 10 april heeft ons aan het denken gezet.

De dagvoorzitters Yulia van Buren en Nienke Vlotman, gedragsdeskundigen bij Jeugdbescherming,  namen de aanwezigen mee in het “waarom van het symposium” en in het “hoe nu verder na het symposium.”

Sprekers Ganna van Bijleveld en dr. Martine Delfos gingen dieper in op het ‘wat’: wat is praten met en luisteren naar kinderen en wat zijn knelpunten en aanbevelingen. Hieronder de belangrijke punten die naar voren kwamen.

Waarom is het thema ‘Praten met en luisteren naar kinderen’ zo belangrijk? 

In de casuïstiek ontstaat regelmatig discussie over wat het kind nodig heeft en hoe wij dit kind betrekken bij het gezamenlijke plan en hoe we de uitgesproken wensen van de kinderen kunnen vertalen naar hun belang. Als bijvoorbeeld een 10-jarige jongen die uit huis is geplaatst wegens ernstige mishandelingen van zijn moeder blijft zeggen dat hij bij zijn mama wil wonen, wat zegt deze jongen dan nou echt? Hoe moet je deze uitspraak wegen en wat zijn de belangrijke factoren? Praten en luisteren wij wel echt naar kinderen?
Er is nog een reden voor dit thema. Uit onze klanttevredenheidslijsten blijkt dat kinderen daarop aangeven het erg belangrijk te vinden dat ze serieus genomen worden en het gevoel hebben dat hun mening ook belangrijk is. Een extra motivatie om nog beter te praten met en te luisteren naar kinderen.

Wat is praten met en luisteren naar kinderen: wat zijn aanbevelingen en knelpunten?

Ganna van Bijleveld, hoogzwanger, gaf in haar presentatie aan dat praten met en luisteren met kinderen betekent dat kinderen zich ook gehoord voelen. Het is belangrijk stil te staan welke rol de informatie bij kinderen speelt en welke invloed dit heeft op het proces.

Eén van de grootste barrières om kinderen actief te betrekken, zijn we zelf: onze onbewuste kennis en beeldvorming beïnvloedt vaak de bewuste keuzes die we maken, zonder dat we dit door hebben. Daardoor zien we zelf vaak barrières die er in de praktijk misschien wel helemaal niet zijn. Dus om echt een verandering teweeg te brengen in het betrekken van kinderen, moeten we bij onszelf en onze beeldvorming beginnen.

Verplaats je in het kind!

Dr. Martine Delfos was de tweede spreker van de middag. Haar boodschap was dat goede gespreksvoering van doorslaggevend belang is om het kind te begrijpen, te helpen, juiste hulp en steun te geven en veiligheid te garanderen. We moeten zó leren luisteren dat kinderen zich begrepen voelen en wij begrijpen wat het kind bedoelt.

Dr. Martine Delfos heeft ons laten ervaren dat wij denken goed te praten met en luisteren naar kinderen, maar dat dat vaak niet zo is. De handvatten die zij mee heeft gegeven, is om de ander ‘aan’ te zetten door de manier van vragen stellen. Zij geeft aan dat het belangrijk is de ander de macht te geven over de communicatie.

Daarnaast gaat het om je echt te verplaatsen in het kind. Niet met hulpverlenersogen, maar echt vanuit de belevingswereld van het kind. Kijken en observeren. Je oprecht afvragen en jouw bevindingen delen en afchecken. Je verbazen en durven om niet te begrijpen wat het kind bedoelt. Niet schromen om je te verontschuldigen. Van belang is het kind zich op zijn gemak te laten voelen, zodat het bij zijn eigen deskundigheid kan: want een kind is zelf het deskundigst over zichzelf.

Training voor professionals

Tijdens de borrel gingen een drietal senior gezinsmanagers in gesprek met de aanwezigen over gespreksvoering en methodiek. Daarnaast was er een sticky wall waarop iedereen hun opmerking(en) konden plaatsen met betrekking tot wat zij nog nodig denken te hebben om bekwamer te worden op het onderwerp praten met en luisteren naar kinderen. Deze opmerkingen worden door de Jeugdbescherming Akademie meegenomen voor gesprekken met de organisatie en worden gebruikt in de training die naar aanleiding van dit symposium (net als bij onze vorige symposia) is ontwikkeld.

Professionals die interesse hebben in deze training kunnen contact op met de Jeugdbescherming Akademie via 020 487 82 22 of e-mailen naar akademie@jeugdbescherming.nl. Kijk ook op onze webshop met informatie over al onze trainingen

Symposium Armoede

Ons volgende symposium staat gepland op dinsdag 26 september 2017 en gaat over Armoede.