Gepubliceerd op 20-03-17

De Monitor over onderzoekstraject in Brabant bij melding van kindermishandeling

Zondag 19 maart jl. besteedde het onderzoeksjournalistiek programma De Monitor aandacht aan de keten rondom mishandelde kinderen in de provincie Brabant. Wethouders in die provincie geven aan dat de keten rondom melding volgens hen anders zou moeten. De uitzending is hier terug te kijken.

De Monitor wordt elke zondag uitgezonden op NPO2, 22.35 uur, KRO-NCRV en stelt verschillende onderwerpen aan de orde waar mensen zich zorgen over maken. Zo ook kindermishandeling. Meer informatie over het onderwerp is te vinden bij het dossier Kindermishandeling van De Monitor.

De Monitor heeft voor desbetreffende uitzending verschillende gemeenten in het land benaderd of zij het beeld te Brabant herkennen. In de Amsterdamse regio is dit niet het geval. Zo reageerde de gemeente Amsterdam: “In de regio Amsterdam wordt veel geïnvesteerd in het verbeteren van de samenwerking en directe afstemming met alle partners. Er is een samenwerkingsprotocol en er is structureel overleg tussen de organisaties die in dit domein werken, waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, lokale teams. Samenwerking met Politie, OM en reclassering is daarbij ook van groot belang. Dat is binnen de regio Amsterdam goed georganiseerd.”