Gepubliceerd op 12-11-21

Symposium schoolverzuim en veiligheid

Hoe kunnen we schoolverzuim voorkomen en daarmee de veiligheid van kinderen vergroten?

Op dinsdag 30 november organiseert de Akademie van Jeugdbescherming Amsterdam een symposium over schoolverzuim en veiligheid. Een belangrijk onderwerp vinden wij, want kinderen blijven niet zomaar weg van school. Het kan betekenen dat het thuis niet goed gaat, of het er misschien zelfs onveilig voor ze is. Iedereen die met deze kinderen te maken heeft, zou moeten samenwerken om de kinderen weer naar school te krijgen en hun veiligheid te vergroten. Schoolverzuim terugdringen, dat kunnen we alleen samen!

Professionals aan het woord

Hoe kunnen we de samenwerking versterken van de verschillende organisaties die met kinderen werken? Hoe kunnen we met elkaar voorkomen dat jongeren wegblijven van school en samen zorgen voor een veilige situatie voor die jongeren? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Verschillende professionals delen hun kennis over schoolverzuim:

  • Simone Kukenheim, Wethouder zorg, jeugd(zorg), beroepsonderwijs en sport, gemeente Amsterdam. Zij deelt in een videoboodschap haar visie over het belang van korte lijnen in de samenwerking in het jeugdstelsel. 
  • Annette Pieluzek, Leerplichtambtenaar, Team Leerplicht Noord, Centrum, Zuid, Gemeente Amsterdam Annette vertelt je o.a. over de leerplichtwet, de rol en functie van een leerplichtambtenaar en over hoe zij denkt dat schoolverzuim voorkomen en aangepakt kan worden. “Vroegtijdige betrokkenheid van de leerplicht bij een leerling kan het verschil maken.”
  • Inge Niemeijer & Manon Stapel, onderwijsadviseurs bij Samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen en Tamara Dekker & Monique van Thienen beleidsmedewerkers bij Samenwerkingsverband Primair onderwijs Amsterdam-Diemen. Zij delen hun visie over het belang van samenwerking met elkaar en de rol van scholen in het leven van kinderen: “ School is een veilige plek voor kinderen. School is hierdoor essentieel in de samenwerking om de veiligheid voor een kind te vergroten.”
  • Jessica Fokkinga & Rianne Westerhof, Gedragsdeskundigen  bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zij leggen uit wanneer Jeugdbescherming in beeld komt bij schoolverzuim. Ze laten zien dat er vaak achterliggende redenen van schoolverzuim zijn en waarom het belangrijk is aandacht te hebben voor die redenen: de veiligheid van het kind kan in het geding zijn. School heeft een beschermende functie voor kinderen en daarom is het belangrijk met elkaar samen te werken “Veiligheid van een kind vergroten kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig en moeten samen om het gezin heen gaan staan.”

Het symposium wordt voorgezeten door Jan-Dick den Das, Strategisch adviseur bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Met elkaar in gesprek

We gaan met elkaar in gesprek. In kleinere groepen bespreken we het verhaal van een kind dat niet meer op school verschijnt. Hoe komt dat? Wat voor redenen zijn er om van school weg te blijven? Wat kunnen we samen – vanuit onze verschillende organisaties – doen voor dit kind? Het gesprek voor je met andere professionals uit jouw buurt. Zo leer je elkaar meteen kennen.

Wees welkom

Dit symposium is voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt. Dus ben je leraar, zorgcoördinator, jeugdzorgwerker, jeugdbeschermer, sociaal werker, leerplichtambtenaar, raadsonderzoeker of een andere professional die met kinderen of jongeren werkt? En wil je met ons aan de slag om onze samenwerking te versterken en te zorgen voor een veilige toekomst van kinderen? Kom dan naar dit symposium.