Gepubliceerd op 04-08-17

Symposium: Armoede, geef kinderen gelijke kansen.

Onze Jeugdbescherming Akademie organiseert op dinsdagmiddag 26 september as. het symposium: Armoede, geef kinderen gelijke kansen.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben geen gelijke kansen. Volgens het recent verschenen SER-rapport ”Opgroeien zonder Armoede 2017” is armoede onder kinderen in Nederland een hardnekkig probleem. Het percentage kinderen dat in armoede opgroeit, is relatief hoog. Vrij vertaald zitten er gemiddeld in iedere schoolklas twee tot drie kinderen die onder de armoedegrens leven.

Wat betekent leven in armoede voor kinderen? Duidelijk is dat hun ontwikkeling ernstig in de knel komt. Hun potentieel talent dreigt verloren te gaan. Dit heeft grote gevolgen voor hun toekomst en dus ook voor de toekomst van Nederland.

Is onze opvoedhulp effectief wanneer het gezin iedere dag moet zien te overleven? Waardoor lukt het bepaalde gezinnen niet om uit de armoede te komen? Welke handvatten heeft de hulpverlener om de schaamte over de armoede te doorbreken en bespreekbaar te maken? Hoe kunnen gemeenten en jeugdzorg/-bescherming hierin samenwerken?

Op interactieve manier wordt samen met Andrew, een ervaringsdeskundige, en dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), antwoord gegeven op deze vragen.

De sprekers op dit symposium

• Andrew woont bij zijn moeder en zus. Zij moesten jarenlang rondkomen met zeer beperkte middelen. Andrew vertelt over zijn ervaringen.
• Dr. Roeland van Geuns, lector aan de HvA, was begin jaren ‘80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam. Hij heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.

Datum, tijd, locatie:

Dinsdag 26 september 2017
Inloop: 14.30 uur met koffie, thee en koekje.
Programma 15.00 – 17.00 uur. Aansluitend is er een netwerkborrel

Locatie: Protestants kerkgebouw “De Opgang”, Tussen Meer 68, 1069 DS Amsterdam

Aanmelden?

Ben je professional in de jeugdzorg en geïnteresseerd in dit onderwerp? Wees welkom op ons symposium. Je kunt je aanmelden via onze webshop. Kosten € 85,00 per persoon.                            Voor vragen kan ook telefonisch contact worden opgenomen met Jeugdbescherming Akademie via 020 487 82 22 of per mail: akademie@jeugdbescherming.nl.