Gepubliceerd op 06-10-15

Supergewone mensen gezocht: Week van de Pleegzorg start 10 oktober

Van zaterdag 10 tot zondag 18 oktober is – voor het eerst in Nederland – de Week van de Pleegzorg. Overal in het land worden in die week activiteiten georganiseerd om nieuwe pleegouders te werven en bestaande pleegouders in het zonnetje te zetten. De Week van de Pleegzorg start met een ‘Kinderen voor Pleegkinderen-fotoshoot’ in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar achttien jongens en meisjes in de leeftijd van 0 tot 18 zich laten fotograferen om anonieme pleegkinderen een gezicht te geven.

Nieuwe pleegouders zijn nodig. Sinds 2005 is de vraag naar pleegzorg met bijna 70 procent gestegen. In 2014 woonden liefst 21.880 kinderen in Nederland voor korte of langere tijd bij pleegouders. De forse groei is niet meer met het huidige aantal pleegouders op te vangen. Vooruitlopend op de week van de pleegzorg hebben dit jaar al ruim 9.000 mensen belangstelling getoond om pleegouder te worden.

Veilig gezin
Jeugdbescherming Regio Amsterdam draagt de campagne een warm hart toe. Pleegouders zijn belangrijk om een kind een veilige omgeving te kunnen bieden. Als er problemen zijn met kinderen in een gezin, wordt altijd eerst gekeken of deze thuis opgelost kunnen worden. Kan dat niet, dan kan pleegzorg een goede oplossing zijn. Het is een (tijdelijke) opvangvorm die het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie blijft. Jeugdbescherming werkt voor plaatsing van een kind bij goede pleegouders vooral samen met Spirit en Parlan.

Met de campagne hoopt Pleegzorg Nederland ten minste 3.500 nieuwe pleegouders te vinden. Op weekvandepleegzorg.nl staat meer informatie over pleegzorg en een overzicht van alle activiteiten per regio in de week van 10 tot en met 18 oktober.