Gepubliceerd op 25-04-18

Succesvolle samenwerking met GGD voor snellere veiligheid

Wanneer een gezinsmanager én een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) samen op huisbezoek gaan, worden gezinnen sneller effectief geholpen. Dat blijkt uit de pilot ‘Innovatieve psychiatrie’ die Jeugdbescherming deed samen met de GGD. Jeugdbescherming kijkt naar de veiligheid en problemen van kinderen, een SPV naar psychosociale problematiek van ouders. Vanwege de pilot werden ouders met voorrang behandeld. Door het screenen en behandelen van ouders wordt veiligheid voor kinderen sneller gerealiseerd. Daarnaast is de verwachting dat deze veiligheid duurzamer is. De pilot loopt nu anderhalf jaar en vervolgonderzoek moet dit uitwijzen.

Meer hierover in Pilots bij Jeugdbescherming en in het PAROOL-artikel ‘Kan een kind geen kind zijn? De ouders zijn vaak het probleem  van 25 april 2018

Op de website van het Trimbos-instituut staat een uitgebreide ouderschapsKID. Hier zijn inzichten, kennis, tips en handvatten (verzameld op het congres in maart 2018) te vinden om ouders binnen de GGZ te ondersteunen in hun ouderschap. Een groot deel van de ouders voelt zich nu onvoldoende ondersteund in hun rol als ouder en dat gaat vaak ten koste van hun kind(eren).