Gepubliceerd op 09-06-17

Stas Van Rijn: meerjarige afspraken nodig

Bron foto: schooltv.nl

Alle Kamerleden zijn het er over eens: de gewenste vernieuwing van de jeugdzorg is nog onvoldoende van de grond gekomen. Staatssecretaris Van Rijn roept gemeenten op om meerjarige afspraken te maken met aanbieders, óók over vernieuwing.

Op 8 juni 2017 vond het eerste Algemeen Overleg Jeugdhulp van de nieuwe Tweede Kamer plaats. Op de agenda stonden de voortgangsrapportage jeugdhulp van de staatssecretaris, de derde jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), het Actieplan Pleegzorg, een brief over de financiering van De Kindertelefoon & het AKJ en nog veel meer onderwerpen.

Meer informatie via de website van Jeugdzorg Nederland.