Gepubliceerd op 25-08-16

SKJ-registratie nu ook voor onze wo’ers mogelijk

stempel accreditatie

Het inwerkprogramma bij de Jeugdbescherming Akademie is per medio augustus 2016 ook voor gezinsmanagers met een wo-achtergrond geaccrediteerd door het SKJ. Dit is fantastisch nieuws, omdat wij nu door kunnen gaan met het werven op de juiste competenties in plaats van alleen de juiste vooropleiding. Deze accreditatie voor wo-medewerkers komt de professionaliteit van onze organisatie ten goede, en daarmee de veiligheid van het kind.

Medewerkers die in de jeugdzorg werken, dienen geregistreerd te zijn bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).  Zo ook de gezinsmanagers bij Jeugdbescherming. Een gezinsmanager moet daartoe minimaal een relevante hbo-opleiding hebben genoten, 2 á 3 jaar werkervaring in een maatschappelijk betrokken organisatie en beschikken over de juiste competenties, of een hbo-opleiding binnen het uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker te hebben gevolgd.

WO-opgeleiden kunnen zich alleen inschrijven als jeugdzorgwerker bij het SKJ als zij kunnen aantonen dat ze specifieke kwalificaties die je in een hbo-opleiding aangeleerd krijgt, ook geleerd hebben. Elke nieuwe gezinsmanager krijgt bij Jeugdbescherming een interne opleiding om de basis van het vak gezinsmanager te leren. Het SKJ heeft ons nu officieel gemeld dat onze interne opleiding voldoende basis geeft voor wo-ers om in het register jeugdzorg opgenomen te worden.

Jeugdbescherming wil naast hbo-opgeleiden ook graag wo’ers aannemen waarvan wij menen dat ze de juiste competenties hebben om het complexe werk van gezinsmanager te kunnen doen. Geïnteresseerd? Kijk hier voor de vacature gezinsmanager.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de Jeugdbescherming Akademie via 020 487 82 22 of e-mail akademie@jeugdbescherming.nl. Of kijk op de site van het SKJ.