Gepubliceerd op 18-11-16

Samenwerkingsovereenkomst volwassenen GGZ en Jeugdzorg getekend

Op 17 november is  de samenwerkingsovereenkomst getekend die een belangrijke stap is in het borgen van veiligheid van kinderen. Mede door Jeugdbescherming Regio Amsterdam is deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de volwassenzorg (VGGZ)  en jeugdhulp afspraken hebben vastgelegd rond informatie uitwisseling die ondersteunen bij het afstemmen  wanneer er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. De samenwerkingsafspraken geven antwoord op de vraag hoe binnen de kaders het verstrekken van informatie gebeurt en welke informatie gegeven kan worden en aan wie.

Informatie kán uit gewisseld als er sprake is van onveiligheid en daar geeft de samenwerkingsovereenkomst handvatten voor. Tevens is er een Toolkit beschikbaar voor alle professionals.

Juist in de week tegen |Kindermishandeling zijn we ons er nog meer van bewust dat we er alles aan moeten doen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. De focus van allen die met en rondom gezinnen werken moet op veiligheid van kinderen (en kwetsbare burgers) liggen. Het melden van vermoedens en delen van informatie een voorliggende vaardigheid moet zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft de handvatten om in de praktijk te handelen vanuit de bestaande wet- en regelgeving.

In de regio Amsterdam-Amstelland heeft de werkgroep informatie-uitwisseling Jeugdhulp/VGGZ deze samenwerkingsafspraken gemaakt

In de regio Amsterdam-Amstelland blijft bovengenoemde werkgroep Informatie-uitwisseling GGZ-jeugdhulp actief, waarin casuïstiek kan worden ingebracht en ontwikkelingen inzake de gemaakte afspraken gevolgd blijven worden. Vanuit deze werkgroep worden ook de scholingsontwikkelingen en -behoefte binnen de verschillende organisaties gedeeld en actueel gehouden.

De stuurgroep hoopt met deze samenwerkingsafspraken en bovengenoemde acties bij te dragen aan een zorgvuldige informatie-uitwisseling, die zal bijdragen aan de veiligheid van alle kinderen.

samenwerkingsovereenkomst-ggz-en-jz

De deelnemende partijen zijn:

 1. De Bascule
 2. Gecertificeerde Instelling: Jeugdbescherming Regio Amsterdam (GI)
 3. Gecertificeerde Instelling: William Schrikker Groep (GI)
 4. Gecertificeerde Instelling: Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (GI)
 5. GGZ inGeest
 6. HVO-Querido
 7. Kenter Jeugdhulp
 8. MOC ‘t Kabouterhuis
 9. Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 10. Spirit!
 11. Altra
 12. Stichting Arkin
 13. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland (VT)
 14. De Waag
 15. Wijk-en gebiedsteams gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen