Gepubliceerd op 29-03-16

SAMEN, het Jaarverslag 2015 van Jeugdbescherming

Voor alle organisaties in het jeugdzorgsysteem was 2015 een ‘ander’ jaar dan de voorgaande jaren. In het eerste jaar van het nieuwe gedecentraliseerde jeugdzorgstelsel hebben wij met elkaar het nieuwe systeem geoperationaliseerd. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het jaarverslag anders dan anders aan te pakken: het jaar 2015 samengevat in de woorden van een aantal van onze medewerkers en netwerkpartners.

SAMEN, het Jaarverslag 2015 van Jeugdbescherming Regio AmsterdamTerugkijkend is ‘samen’ voor ons de rode draad van 2015. Niet voor niets luidt een Afrikaans gezegde: “it takes a village to raise a child”. Er is heel wat voor nodig om te zorgen voor een duurzaam veilige ontwikkeling van kinderen. Dat lukt je niet alleen. Het afgelopen jaar verdiende ‘samen’ dan ook nog meer aandacht dan anders.

Samen hebben wij een begin gemaakt met het nieuwe jeugdzorgstelsel. Om die reden hebben wij voor ons jaarverslag niet alleen medewerkers, maar ook partners aan het woord gelaten over het afgelopen jaar. Het nieuwe jeugdzorgstelsel is na één jaar echter nog niet voltooid. Wij verwachten dit jaar samen met medewerkers en partners vol energie de ontwikkelingen in het belang van de veiligheid van het kind voort te zetten.

Voor nu hopen wij dat het Jaarverslag 2015 van Jeugdbescherming met interesse en plezier wordt gelezen.

We zijn benieuwd naar de reactie en vernemen dit graag via communicatie@jeugdbescherming.nl.