Gepubliceerd op 20-02-18

Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp

Verschillende jeugdzorgorganisaties en de gemeente Amsterdam startten op 15 februari het project ‘Gezamenlijke aanpak personeelstekorten binnen het zwaardere segment jeugdhulp’. Doel hiervan is om de personeelstekorten in de ‘zwaardere segmenten’ van de jeugdzorg tegen te gaan en de doorstroom van medewerkers tussen de organisaties te bevorderen.
Zo kunnen medewerkers van organisaties met lichtere vormen van jeugdzorg naar een organisatie met zwaardere vormen (complexere problematiek) gaan, of juist andersom. Op deze manier willen de gemeente en de jeugdzorgorganisaties het personeel binnen de sector behouden.

Lees hier verder.

Terugdringen verloop

Binnen Jeugdbescherming Amsterdam werken we in diverse projecten succesvol aan het terugdringen van het verloop onder gezinsmanagers. Het verloop is gedaald, onder meer door verbetering van het inwerkprogramma, betere doorgroeimogelijkheden en verbeterde arbeidsvoorwaarden. Als voornaamste reden van vertrek wordt de hoge werkdruk genoemd. Om deze te verlagen loopt er een aantal (succesvolle) pilots.