Gepubliceerd op 01-01-70

Reactie Jeugdbescherming Regio Amsterdam op rapport STJ

Maandag 21 september jl. heeft burgemeester Van der Laan het rapport Calamiteitenonderzoek Amsterdam, borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) in ontvangst genomen. Het onderzoek is door hem ingesteld naar aanleiding van een zeer ernstige calamiteit vorig jaar november met een 10-jarig jongetje dat tot zijn overlijden heeft geleid. Drie andere incidenten zijn ook door STJ in het onderzoek meegenomen. Bij een van deze drie incidenten is helaas ook de dood van een jong kindje te betreuren.

Wij onderschrijven het rapport van STJ vanwege twee conclusies/kernboodschappen:

  • Gedrag van ouders dat zeer complex is en tot huiselijk geweld leidt, heeft altijd nadelige gevolgen voor kinderen, ook al laten zij geen signalen zien. Kinderen die hiermee te maken hebben, zouden altijd gemeld moeten worden, zodat kan worden uitgezocht hoe erg het is en of er voldoende netwerk aanwezig is.
  • Er zou eerder en vaker naar dwang/drang verwezen moeten worden als problemen hardnekkig blijken.

Jeugdbescherming heeft 1 missie en dat is dat ‘Ieder kind veilig!’ moet zijn. Wij constateren al langer dat er weinig kinderen/gezinnen bij ons worden gemeld en vinden dit zorgelijk. Onder verantwoordelijkheid van de wethouder Jeugd van de gemeente Amsterdam zal nu in samenhang en samenspraak met de betrokken organisaties, waaronder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, een plan van aanpak worden opgesteld. Een eerste overleg vindt op 6 oktober plaats.