Gepubliceerd op 18-10-16

Raad voor de Kinderbescherming: armoede speelt rol in 40% van meldingen

In ruim 40 procent van de meldingen die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen over ernstige zorgen over de situatie van een kind, speelt financiële problematiek van de opvoeders een rol. Deze vorm van armoede is naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een van de grootste risicofactoren voor kindermishandeling. Dat meldt de Raad op hun site.

Wij herkennen dit. De impact van schulden bij de gezinnen van Jeugdbescherming is groot. Wie onvoldoende geld heeft voor eten en misschien wel vreest dat de energie wordt afgesloten, heeft weinig ruimte in zijn of haar hoofd om invulling te geven aan een betere en/of nieuwe manier van opvoeden. Dat grote financiële zorgen een sterk afleidend effect hebben, wordt al jaren geconstateerd. Ongeacht de wil om de opvoeding aan te passen, blijken financiële problemen in alle gevallen zo veel impact te hebben dat de aandacht van ouders telkens weer daar heen gaat.

Op dit moment voert Jeugdbescherming een pilot uit met de gemeente Amsterdam, Doras, Samen DOEN en de gemeentelijke ombudsman. Bij negentig gezinnen in Amsterdam Noord onderzoeken we met deze partijen hoe we ervoor kunnen zorgen dat de stress bij gezinnen ten door schulden en financiële problemen zo snel en adequaat mogelijk weggenomen kunnen worden.

Pak je kans!

pak-je-kans-160299_banner_stadspas_v2Om tot ouders door te kunnen dringen is het dus van belang om de zorgen en stress die met financiële problemen gepaard gaan te verlichten. Maar hoe doe je dit? Gemeenten besteden hier gelukkig ook meer aandacht aan. Zo is er voor Amsterdammers ‘met een krappe beurs’ een speciale site van de gemeente Amsterdam.  Daarop staan alle regelingen verzameld die deze gemeente kan treffen in het kader van armoede bestrijding, maar ook regelingen die daar buiten vallen. Bijvoorbeeld kwijtschelding van de gemeentebelasting, het jeugdsportfonds, woonlastentoeslag en de witgoedregeling (vervangen van een kapotte wasmachine, koelkast of gasfornuis: het apparaat is dan in bruikleen).

Kijk voor meer informatie op de site van de gemeente. Er kan ook telefonisch contact worden opgenomen via: 020 252 60 00.