Preventieve jeugdbescherming

Bij preventieve jeugdbescherming begeleiden wij uw gezin met instemming van alle betrokkenen van uw gezin. Preventieve jeugdbescherming is vrijwillig. Dit betekent dat er geen maatregel is opgelegd door de kinderrechter.

Vrijwillige begeleiding

Bij preventieve jeugdbescherming begeleiden wij uw gezin met instemming van alle betrokkenen van uw gezin. Preventieve jeugdbescherming is vrijwillig. Dit betekent dat er geen maatregel is opgelegd door de kinderrechter. Uw gezin wordt bij ons aangemeld door een andere organisatie.

Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van uw kind en uw gezin. Alle stappen worden in samenwerking met u en uw kinderen gezet.

Sluiten

Solliciteren op Preventieve jeugdbescherming

Sollicitatie