Gepubliceerd op 05-11-19

Preventieve Jeugdbescherming, verhalen van ouders en gezinsmanagers

Ongeveer de helft van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen kijkt positief terug op het gevolgde traject van preventieve jeugdbescherming. Zij werkten vrijwillig samen met een gezinsmanager en de verwijzer (en eventueel andere hulpverleners) om de veiligheidssituatie van de kinderen in het gezin duurzaam te verbeteren. Zonder dus een juridische maatregel zoals een ondertoezichtstelling.

De gedachte achter preventieve jeugdbescherming is dat wanneer een gezin vrijwillig en samen met hulpverleners aan de slag gaat, daadwerkelijke verandering tot stand komt met een blijvend resultaat. Bij 70 procent van de bij Jeugdbescherming aangemelde gezinnen is er vanaf de start sprake van preventieve jeugdbescherming. Bij 55 procent van de gezinnen blijft dit vrijwillig kader tot aan het eind van de begeleiding het enige kader.

Narratief onderzoek

Jeugdbescherming en de gemeente Amsterdam lieten door onderzoeksbureau SenseGuide onderzoeken hoe ouders deze werkwijze ervaren, met name op het gebied van vrijwilligheid, samenwerken met de gezinsmanagers en bekendheid met klachtroutes. Er is gekozen voor een narratief onderzoek: gezinnen en gezinsmanagers vertellen vrijuit over wat ze hebben meegemaakt en duiden dit vervolgens door het beantwoorden van vragen over hun ervaring. Vanuit geïnterviewde gezinnen zijn er aanbevelingen gedaan over wat wel of niet bevallen is van preventieve jeugdbescherming.  Zo gaven ze feedback om in elk gesprek met een gezinsmanager te bespreken in welke fase van de begeleiding ze zitten en wat de vervolgstappen zijn; en dat niet alleen tijdens een eerste gesprek.

Werkconferentie

Het onderzoeksrapport wordt besproken tijdens de (besloten) landelijke werkconferentie Preventieve Jeugdbescherming op 25 november.