Gepubliceerd op 10-03-15

Persbericht: Crowdfunding voor studiefonds uit container geredde baby afgerond: einddoel 20.000 euro gehaald

Amsterdam – 10 maart 2015. Vandaag maakte Frank de la Bey uit Deventer bekend dat het studiefonds voor het eind oktober 2014 uit een ondergrondse container geredde babymeisje is gevuld met  € 20.235,- Frank richtte het fonds op in november 2014 en sindsdien hebben er meer dan duizend mensen aan bijgedragen. Zelfs na de bekendmaking van dit bedrag wordt er nog gedoneerd, Frank zorgt dat alles bij haar terecht komt.

‘Een feestelijke dag, met een tragische aanleiding. Toch staat hier een trots en gelukkig mens’ zegt Frank, ten overstaan van zijn vrouw, kinderen en andere betrokkenen bij de overdracht van het fonds aan Jeugdbescherming Regio Amsterdam vanochtend. ‘€ 20.000,-  was het ultieme doel, fantastisch dat dit gehaald is. Zo gaaf dat honderden mensen je gevoel van onbehagen en iets willen doen, delen.’

Krachtig gebaar
De overdracht bestond tevens uit de overhandiging van een ‘Wensboek’: een boekje met alle boodschappen van toekomstwensen, liefde en steun die de donateurs aan het studiefonds hebben achtergelaten voor het dappere meisje. ‘Het fonds is daarmee zoveel meer dan geld alleen, het is een krachtig gebaar dat ze wél gewenst is, dat ze er wél mag zijn.’ zegt Frank, die hoopt dat het meisje dit boekje uiteindelijk zal lezen als ze groot is.

Cheque
Tijdens de bijeenkomst vanochtend overhandigde stadsdeelvoorzitter Nieuw-West Achmed Baâdoud aan Frank een cheque met een zogenaamde ‘waarderingssubsidie’ van € 4.000,- waarmee het fonds zijn einddoel heeft behaald. In stadsdeel Nieuw-West is het meisje gevonden eind oktober 2014. Daarna vulde Frank het totaalbedrag van € 20.235,- in op de cheque en overhandigde hij die aan bestuurder Erik Gerritsen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Achttien jaar
Met de overdracht gaat een overeenkomst in tussen Frank en Jeugdbescherming. Deze overeenkomst ziet er op toe dat niemand aan het fonds mag komen behalve het meisje zelf, als ze achttien jaar is. Ook is vastgelegd dat er geen kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het beheer van het fonds, door welke partij dan ook.

Kansen
Frank schreef zelf het voorwoord van het wensboek. Daarin richt hij nog éénmaal het woord tot haar: ‘Mensen zeggen me dat je me wel dankbaar zult zijn. Maar weet je, jij hebt helemaal nergens om gevraagd, dus dat hoeft zeker niet. Ik moet jou juist dankbaar zijn. Je hebt me zo veel geleerd. Door jou ben ik als mens gegroeid en ben ik er nog sterker van overtuigd dat we in een prachtige samenleving wonen. Een samenleving die om elkaar geeft, die veel voor elkaar over heeft en een samenleving die je kansen biedt. Het is me nooit te doen geweest om contact met jou of je pleegouders.
Dat betekent niet dat ik daar niet voor open sta. Mijn hart en voordeur staan altijd voor je open.’

Crowdfunding voor studiefonds uit container geredde baby afgerond

Foto: Copyright: Jaap Wals Fotografie


Noot voor de redactie
(niet voor publicatie)

Foto: Copyright: Jaap Wals Fotografie
Voor meer informatie, neem contact op met:

•  Frank de la Bey via 0647474341 of fcdelabey@gmail.com
•  Jeugdbescherming Regio Amsterdam, Martine van der Horn via m.van.der.horn@jbra.nl of 06 83 20 75 00
•  Stadsdeel Nieuw-West, Manon Koffijberg, m.koffijberg@amsterdam.nl of 06-30819453