Pedagogische visie

In onze pedagogische visie beschrijven we wat een kind nodig heeft om veilig op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen.

Pedagogische visie

In onze  pedagogische visie beschrijven we wat een kind nodig heeft om veilig op te groeien en zich goed te kunnen ontwikkelen. Hieronder de belangrijkste punten:

 • een leeftijdsadequate ontwikkeling
 • adequate verzorging, gericht op een goede gezondheid
 • een veilige fysieke omgeving
 • continuïteit en stabiliteit in levensomstandigheden, verzorging, aandacht en relaties
 • een respectvolle leefomgeving waarin de wensen en behoeften van het kind serieus worden genomen
 • geborgenheid, steun en begrip van tenminste één volwassene
 • structuur die ondersteunt, met aanmoediging, realistische grenzen (balans in belonen en straffen), toezicht en ruimte voor initiatief en plezier
 • educatie: mogelijkheden om talenten te ontplooien
 • de psychische problematiek van (een) opvoeder(s) is niet overheersend en bepalend binnen het gezin
 • een gezonde seksuele ontwikkeling

We willen dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Mocht dat niet lukken dan werken we liever op een andere manier aan veiligheid, dan door middel van drang of dwang. Daarom zoeken we in samenwerking met partners zoals gemeenten en specialistische zorgaanbieders, naar nieuwe manieren om veiligheid in huis te brengen. Zodat kinderen thuis en anders ‘zo thuis mogelijk’ op kunnen groeien.

 

Kennis & onderzoek

Wat wij leren en zien in de praktijk is leidend en het vertrekpunt voor het bouwen aan kennis. Wij doen onderzoek naar de dagelijkse praktijk en vertalen deze onderzoeksresultaten naar kennis en inzichten waar onze medewerkers dagelijks voordeel mee kunnen doen. Kennis krijgt waarde als deze in de praktijk kan worden gebracht. Het gaat hierbij om:

 • Kennis
 • Vaardigheden
 • Gedrag
 • Inzicht in het effect hiervan

We werken daarom veel samen met hogescholen en universiteiten om het werk wetenschappelijk te onderzoeken en te ontwikkelen. We gebruiken dat in onze trainingen, in ons organisatieadvies en in onze procesbegeleiding, voorlichting en symposia.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met ons team Kennis, bel 020-487 82 22 en vraag naar onderstaande collega’s:

 • Marc Dinkgreve (Kennisambassadeur)
 • Erica Schriek (onderzoeker en adviseur Kennis)
 • Nienke van Veelen (onderzoeker en adviseur Kennis)

Of mail naar kennis@jeugdbescherming.nl

Sluiten

Solliciteren op Pedagogische visie

Sollicitatie