Onze organisatie

Visie & missie

Ieder kind blijvend veilig, daar staan we voor. Dat kunnen we niet alleen. Samen met ouders, opvoeders, kinderen en professionals doen we wat nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Ieder kind blijvend veilig!

Missie

Onze missie is: ieder kind blijvend veilig. Kwetsbare kinderen moeten blijvend worden beschermd en zich veilig kunnen ontwikkelen. Daar staan wij voor. We stimuleren gezinnen, hun netwerk en alle professionals om hen heen om samen te doen wat nodig is.

Visie

Alle kinderen in Nederland hebben het recht op een veilige opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij.

In de kwetsbare gezinnen waarbij Jeugdbescherming Regio Amsterdam betrokken is, zijn kinderen onveilig en lukt het de opvoeders vaak niet de situatie te veranderen. Zij hebben persoonlijke problemen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen.

 

It takes a village to raise a child

We hebben elkaar nodig om het verschil te maken voor deze gezinnen. Daarom willen we al in een vroeg stadium samen met onze netwerkpartners naast deze ouders gaan staan en doen wat nodig is. Samen de veiligheid weer terugbrengen in huis en ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet. Voor kinderen en ouders.

Sluiten

Solliciteren op Visie & missie

Sollicitatie