Onze organisatie

Jaarverslagen

Hieronder vind u de jaarverslagen van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Vanaf 2021 brengen wij geen jaarverslag meer uit. Wel publiceren we ieder kwartaal onze online uitgave Openhartig.

Met daarin verhalen van samenwerkingspartners, gemeenteraadsleden, cliënten en medewerkers over hoe wij met elkaar ervoor zorgen dat ieder kind veilig kan opgroeien. Nu en in de toekomst. U kunt leest de Openhartig hier.

Jaarverslag 2020: Nabij

Ons jaarverslag 2020 is uit! Terwijl Nederland veranderde in een 1,5 meter maatschappij hebben wij ons in 2020 extra hard ingezet om juist nog dichter bij onze gezinnen te staan. Daarom is het thema dit jaar: nabij.

Jaarverslag 2021 (PDF)

 

Jaarverslag 2019: Trots

Moeten we 2019 in één woord vatten, dan is het wel ‘trots’. Trots zijn we op de manier waarop we er in een vastlopend stelsel met te weinig mensen, middelen en zekerheden tóch in zijn geslaagd om met energie en overtuiging te blijven werken aan ‘Ieder kind veilig’. Sterker nog, 2019 heeft ons laten zien dat je jezelf juist in moeilijke omstandigheden moet blijven ontwikkelen. Zodat je, ondanks alles, weer een stap dichter bij het waarmaken van je ambities komt.

Jaarverslag 2019 (PDF)

 

Jaarverslag 2018: Veerkracht om te groeien

Naarmate het jaar 2018 vorderde, werd steeds duidelijker dat we ons werk met minder mensen en middelen moeten doen. Toch heeft 2018 ook successen, mooie ontwikkelingen en groei opgeleverd. En het besef dat je als ouder, medewerker, team, organisatie, en zelfs beroepsgroep over een enorme veerkracht beschikt. Kracht door veerkracht, dat laat ieder verhaal in dit jaarverslag op eigen wijze zien.

Jaarverslag 2018 (PDF)

 

Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was een jaar waarin alles samen is gekomen. Verschillende projecten kwamen tot wasdom en er is hard gewerkt aan de thema’s: ‘stabiliteit’, ‘navolgbaarheid’ en ‘verbondenheid voor het kind’. Extra winst: alle opgezette initiatieven zijn elkaar gaandeweg gaan versterken zodat er een stevige basis ligt. Vanuit die positie richt Jeugdbescherming Regio Amsterdam zich op een volgende fase: werken volgens de bedoeling. Binnen én buiten de regio Amsterdam.

Jaarverslag 2017 (PDF)

 

Jaarverslag 2016

Het werk van gezinsmanagers is complexer geworden. Alleen gezinnen met zeer ernstige problematiek, waar wijkteams zelf geen passende begeleiding voor kunnen bieden, worden bij ons aangemeld. Dat is ook de bedoeling. Een gevolg is echter een toenemend aantal incidenten met agressie, geweld en bedreigingen. In combinatie met alle nieuwe procedures en afspraken in het zorgstelsel, stonden onze gezinsmanagers in 2016 voor een nog stevigere opgave dan voorheen. Zonder vitale, krachtige gezinsmanagers echter geen ‘Ieder kind veilig’. Om die reden was 2016 het ‘Jaar van de medewerker’ en draagt het Jaarverslag 2016 de titel ‘Kracht’.

Jaarverslag 2016

 

Jaarverslag 2015

Voor Jeugdbescherming was in 2015 het motto: ieder kind veilig, blijvend en samen. Alleen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en netwerkpartners kunnen we werken aan onze missie. In 2015 hebben we met elkaar een goede start gemaakt met deze samenwerking in het nieuwe jeugdzorgstelsel.

Jaarverslag 2015 (PDF)

 

Jaarverslag 2014

Jeugdbescherming won de prijs voor Beste Overheidsinstantie 2014. Dit betekent een enorme erkenning van het werk dat we met z’n allen verzet hebben de afgelopen jaren. Dat we juist in het turbulente laatste jaar voor de transitie – met alle onderhandelingen en onzekerheden- verkozen zijn tot overheidsorganisatie van het jaar maakt ons niet alleen enorm trots, maar geeft ons ook de bevestiging dat we op de goede weg zijn.  We bedanken onze medewerkers en managers voor hun grote inzet.

Jaarverslag 2014 (PDF)

 

Jaarverslag 2013

Medewerkers, management en directie van Jeugdbescherming hebben met elkaar in 2013 opnieuw het onmogelijke mogelijk gemaakt. De financiële situatie was begin 2013 niet optimaal. Daar kwam de onzekerheid voor de toekomst in het kader van de transitie bij. Bovendien was de transformatie van de organisatie nog in volle gang. Geregeld kregen we vragen over hoe je in een situatie als deze kunt overleven: financiële onzekerheid, transformatie en transitie tegelijk. Toch is Jeugdbescherming daar in geslaagd. Jeugdbescherming werkt structureel verder aan ‘ieder kind veilig’.

Jaarverslag 2013 (PDF)

Sluiten

Solliciteren op Jaarverslagen

Sollicitatie