Onze organisatie

Denk mee met de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies geven over wat er beter kan.

Denk mee met de cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies geven over wat er beter kan. Ook werken de cliëntenraad en Jeugdbescherming samen om de hulp te verbeteren en de betrokkenheid van cliënten te vergrotenDe cliëntenraad heeft regelmatig overleg met het bestuur van Jeugdbescherming.

 

Uw mening telt

Jeugdbescherming hecht veel waarde aan de visie en mening van de cliënten en heeft daarom een cliëntenraad. We willen graag meer cliënten bij deze cliëntenraad betrekken.

 

Waarover denkt u mee?

Het kan bijvoorbeeld gaan over de samenwerking van Jeugdbescherming met gezinnen, de werkwijze, over cliënttevredenheid, over klachten en procedures, over communicatie, over geldzaken en over toekomstplannen.

Activiteiten zijn onder andere:

  • minimaal twee vergaderingen met de bestuurder per jaar
  • themabijeenkomsten op verzoek van de cliëntenraad
  • bijeenkomsten tussen medewerkers en cliënten
  • (ad-hoc) overleggen op basis van actuele gebeurtenissen en incidenten
  • raadplegen van de cliëntenraad bij (inhoudelijke) vraagstukken
  • overleg over regionale vraagstukken.

Ook is de cliëntenraad klankbord en vraagbaak voor (oud-)cliënten van Jeugdbescherming.

Aanmelden?

Samen met de cliëntenraad wil Jeugdbescherming de betrokkenheid van cliënten versterken en de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. Wilt u hieraan meewerken? Geef u dan op via clientenraad@jeugdbescherming.nl. Het maakt niet uit of u op dit moment nog cliënt bij ons bent of dat in het verleden bent geweest.

Vragen?

Heeft u een vraag aan de cliëntenraad of wilt u meer informatie, ook dan kunt u een e-mail sturen naar clientenraad@jeugdbescherming.nl.

Sluiten

Solliciteren op Clientenraad

Sollicitatie