Gepubliceerd op 18-04-17

Ons jaarverslag 2016 ‘Kracht’ is uit!

Zonder vitale, krachtige gezinsmanagers geen ‘Ieder kind veilig’. Daarom hebben we voor 2016 het ‘Jaar van de medewerker’ als thema gekozen en draagt ons jaarverslag de titel ‘Kracht’.

2016 was een pittig jaar voor Jeugdbescherming. Met te weinig mensen is heel veel werk verzet. Natuurlijk valt er nog veel te winnen en te ontwikkelen. Dat doen wij graag met de gemeenten en onze netwerkpartners, zodat we gezamenlijk tot nog betere resultaten komen voor de blijvende veiligheid van (kwetsbare) kinderen.

In ons jaarverslag laten we medewerkers en netwerkpartners aan het woord over onderwerpen die in 2016 speelden. Een en ander geïllustreerd waarbij met enige verbeeldingskracht de geïnterviewden kunnen worden herkend.

Voor nu hopen wij dat het jaarverslag 2016 van Jeugdbescherming met interesse en plezier wordt gelezen.

We zijn benieuwd naar de reactie en vernemen dit graag via communicatie@jeugdbescherming.nl.