Gepubliceerd op 18-05-16

Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg sinds 1945

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar geweld tegen uithuisgeplaatste minderjarigen in de jeugdzorg sinds 1945. Het gaat om de vraag in hoeverre minderjarigen die sinds 1945 onder verantwoordelijkheid van de overheid in rijksinstellingen en pleeggezinnen hebben verbleven, met fysiek en psychisch geweld zijn geconfronteerd. Dergelijk onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over, en de maatschappelijke erkenning van dit fenomeen.

Tijdens het eerdere vooronderzoek zijn er diverse aanwijzingen gevonden voor het gebruik van langdurig en ernstig geweld, gepleegd tegen minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid uit huis zijn geplaatst. Dat beeld wordt ondersteund door berichten over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen, die ruim 200 slachtoffers inmiddels aan de commissie hebben gestuurd zonder dat er een meldpunt was geopend.

Commissiegeweldjeugdzorg
Commissie onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. (Bron foto: website Onderzoeknaargeweld.nl)

Prof. dr. Micha de Winter, hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht, leidt het onderzoek. Hij zal worden bijgestaan door een multidisciplinaire commissie van wetenschappers. Meer informatie over zijn commissie en het (voor)onderzoek is te vinden op de speciale website van de Commissie Onderzoek naar Geweld.