Vanuit welke maatregelen zijn wij betrokken?

Ondertoezichtstelling

De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag over uw kind.

Uw kind is onder toezicht gesteld

De ondertoezichtstelling wordt door de kinderrechter uitgesproken op advies van de Raad voor de Kinderbescherming. Nadat de rechter de ondertoezichtstelling heeft uitgesproken, komt een gezinsmanager van Jeugdbescherming thuis met uw gezin praten. Samen met jullie gezin maakt de gezinsmanager één plan waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat. Dat plan is eigendom van jullie gezin. Door de eigen kracht van jullie gezin en het sociale netwerk te benutten, zorgen we er uiteindelijk voor dat jullie zelf verder kunnen.

Bij een ondertoezichtstelling houdt u zelf het gezag. De gezinsmanager kijkt en denkt met u mee en belangrijke beslissingen over uw kind neemt u samen met de gezinsmanager. Soms kan een kind niet langer thuis wonen en is het nodig dat uw kind (tijdelijk) uit huis geplaatst wordt. In dat geval kunnen wij een machtiging uithuisplaatsing aan de rechter vragen. We doen er alles aan om dat te voorkomen, want we vinden het belangrijk dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien.

Hier leest u meer over wat wij precies voor u doen.

Sluiten

Solliciteren op Ondertoezichtstelling

Sollicitatie