Gepubliceerd op 01-04-21

Nieuw scenario voor veilige toekomst kwetsbare gezinnen

Afgelopen dinsdag was het zover. Aan de Tweede Kamer werd een nieuw scenario gepresenteerd hoe we willen zorgen voor een veilige toekomst van kwetsbare gezinnen en huishoudens van 0 tot 100. Aan dit scenario heeft Jeugdbescherming een belangrijke bijdrage geleverd.

Transitie 2015 geen verbetering

Na de transitie van 2015 werd snel duidelijk dat het voor de gezinnen die met jeugdbescherming te maken krijgen, niet makkelijker was geworden. Waar moesten zij aankloppen in de wijken/buurten, hoe kreeg je hulp en hoe kwam je van ongewenste bemoeienis af? Ook onze professionals hadden nog meer moeite om de juiste samenwerkingspartner te vinden. Daarbij kregen we te maken met wachtlijsten waardoor gezinnen veel te lang moesten wachten op de juiste hulp.

Toezichthouders en aanbestedingen

Na de transitie bleken we ook nog eens 17 toezichthouders te hebben, wat het werk er natuurlijk niet makkelijker op maakt, zo niet ondoenlijk. Als klap op de vuurpijl mochten wij ook nog eens gaan aanbesteden, en ging het opeens heel veel over geld in plaats van over kwetsbare kinderen.

Handen ineen

Dit alles bracht Jeugdbescherming ertoe om in 2017 bij onze collega’s van de William Schrikker Groep, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de Blijf groep en een lokaal team voor multiprobleemgezinnen het idee te opperen de handen ineen te slaan en voor de meest kwetsbare gezinnen iets simpelers te bedenken.

Jeugdbeschermingsketen verkorten

In 2018 startte op landelijk niveau het programma: Zorg voor de Jeugd. Eén van de actielijnen in dit programma is het verkorten van de jeugdbeschermingsketen. Wij besloten bij dit programma aan te haken en een van de zes landelijke pilots te worden die onderzoeken hoe dit verkorten er in de praktijk uit zou kunnen zien. In 2019 startte ons eerste Blijvend Veilig team.

Toekomstscenario jeugdbescherming

Op basis van de experimenten in de zes landelijke pilots en gesprekken in een landelijk kernteam met vertegenwoordigers van de drie organisaties, de ministeries en de VNG, zou een kaderstellend scenario worden ontworpen wat naar de Tweede Kamer zou gaan.

Radicaal vanuit meest kwetsbare gezinnen

Gisteren was het zover! Het kaderstellend scenario werd aangeboden aan de Tweede Kamer.  Het is een scenario geworden dat radicaal redeneert vanuit de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. Wat hebben zij nodig en hoe sluiten wij daar als professionals het beste op aan?

Belang van het kind altijd voorop

Het scenario redeneert vanuit het gezin dat in de wijk wordt geholpen zonder overdracht. Er wordt alleen expertise bijgeschakeld. Een regionaal integraal veiligheidsteam werkt voor gezinnen en huishoudens van 0-100 en werkt samen met de lokale teams aan hun blijvende veiligheid. Rechters spreken recht over integrale gezinsproblematiek en niet meer alleen over de kinderen of de volwassenen. De volwassen ggz neemt mede de verantwoordelijkheid voor de oplossing van de problemen. In dit alles staat het belang van het kind altijd voorop.

Doorgaan

De komende tijd worden de betrokken organisaties in een consultatieronde om advies gevraagd en de komende 5 tot 10 jaar groeien we met nog meer experimenten en benodigde wetsaanpassingen toe naar deze nieuwe werkelijkheid. We blijven dus nog wel even werken op de manier zoals we dat nu doen. Zo kunnen samen toegroeien naar deze nieuwe stip op de horizon.