Gepubliceerd op 06-02-17

NEJA conferentie 9 februari a.s. over innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd

neja-9-februariOp donderdag 9 februari a.s. was de derde conferentie van NEJA over Innovaties in de Amsterdamse zorg voor jeugd. Deze conferentie was voor praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en studenten.  Jeugdbescherming Regio Amsterdam, ketenpartner van NEJA,  droeg bij met een drietal workshops.

In de ochtend, workshopronde 1, gaven Sharon Dijkstra van de Universiteit van Amsterdam en Marc Dinkgreve van Jeugdbescherming een workshop over ‘Eigen Kracht conferenties bij Jeugdbescherming: totstandkoming en factoren die hieraan bijdragen’. In deze workshop werden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat gericht is op de totstandkoming van een EK-c bij gezinnen in de jeugdzorg.

In de middag, workshopronde 2, spraken Marc Dinkgreve, Stefanie Meijs en Anouk Martijn van Jeugdbescherming over ‘Onveiligheid opheffen; hoe doe je dat? Over het maken van veiligheidsplannen, veiligheidsafspraken en de ARIJ’. Zo wordt binnen de Vijfhoek (Veilig Thuis, Samen DOEN, Ouder- en Kindteams, de William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Regio Amsterdam) gericht gewerkt aan het centraal stellen van de veiligheid van kinderen door professionals, o.a. via de training Onveiligheid Opheffen .
Collega Inge Busschers gingsamen met Bouke Spigt en Mike Oude Wesselink van School2Care in op Doen wat werkt: effectieve reflectie in de zorg voor jeugd! Werken met videofeedback en rollenspel in supervisie’. Enthousiaste professionals en supervisors zijn aan de slag met een nieuwe vorm van supervisie. Hierin staat reflectie op de uitvoering van het werk centraal, door de inzet van video-opnames en rollenspellen. .

Zie de website van NEJA voor alle presentaties, workshops en een fotoverslag!