Wat kunt u doen als u niet tevreden bent

Klachtformulier

Wilt u een gesprek over uw klacht met de gezinsmanager en diens leidinggevende, dan kunt u dit schriftelijk melden. Dat kan via onderstaand klachtenformulier. Het klachtenformulier wordt gestuurd naar klacht@jeugdbescherming.nl. U vangt hiervan een automatische bevestiging. We streven ernaar om binnen zes weken na uw aanvraag met u in gesprek te gaan over uw klacht.

Klachtformulier

Klachtenformulier intern

Welke kinderen betreft het?

Over wie wordt geklaagd? Wie is de beklaagde?

Maximum file size: 3MB

Sluiten

Solliciteren op Klachtformulier

Sollicitatie