Gepubliceerd op 29-03-16

Kinderombudsman brengt rapport 3 over jeugdhulp uit

Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert vertrekkend Kinderombudsman, Marc Dullaert, dat de jeugdhulp nog niet op orde is. Op vrijdag 18 maart jl. verscheen daarover rapport 3 ‘de zorg waar ze recht op hebben’. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen over het gehele jaar 2015, het eerste jaar na de decentralisatie.

de-kinderombudsman-logo Marc Dullaert: “Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.”

De Kinderombudsman constateert dat de zorgen over de deskundigheid van de wijkteams  niet zijn verdwenen en ook blijven de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan volgens hem in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden.

Lees hier het hele rapport.