Gepubliceerd op 14-01-20

Kind sneller blijvend veilig door samenwerking als team

Gezinsmanager Julia Douglas wil niet anders meer dan werken volgens werkwijze van Blijvend Veilig.
Ruim een half jaar geleden startte zij in het project Blijvend Veilig om een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. Julia kwam in een team met vijf medewerkers; ieder vanuit een andere organisatie: Samen DOEN, Veilig thuis, de Blijf Groep, William Schrikker Stichting en de Raad voor de Kinderbescherming. Bij het team zijn een gedragswetenschapper, consulent en een projectleider aangesloten. Ook bestuurders van alle organisaties zijn intensief betrokken bij Blijvend Veilig. Vanaf 1 januari 2020 is het team uitgebreid naar 12 medewerkers.

Stoppen met doorschuiven

“Ons motto is ‘Ieder gezinslid blijvend veilig’. Samen met het team kijken we hoe we dat samenwerkend het beste kunnen doen.  Het doel is dat een gezin niet wordt doorgeschoven van de ene naar een andere hulpverlener. Zo nodig zet ik als hulpverlener voor het gezin achtereen dezelfde pet op van Veilig Thuis, Samen Doen, Jeugdbescherming en/ of 1 van de andere organisaties. Door onze samenwerking als een team met veel ervaring en kennis, geven we elkaar advies wanneer nodig. Zo bereiken we sneller en beter ons doel: ieder gezinslid blijvend veilig. Het hoofddoel is om vanaf de start bij het begeleiden van een gezin beter bij hen aan te sluiten”, aldus Julia.

Schotjes ontschotten

Julia werkt nu 13 jaar voor Jeugdbescherming. Haar interesse werd vooral gewekt omdat binnen dit project een werkwijze stap voor stap wordt ontwikkeld door de medewerkers die met de gezinnen aan de slag gaan. Er wordt uitgeprobeerd of én zo ja in hoeverre de schotten tussen de organisaties weggehaald kunnen worden, zodat gezinnen niet iedere keer een nieuw gezicht zien en weer opnieuw hun verhaal moeten vertellen.

Vertrouwen winnen

Ze moest eerst haar eigen gezinnen overdragen, en dat viel zwaar. Maar uit eigen ervaring wist ze dat ze het beter wil voor de gezinnen en dat dit project hierin kansen geeft. Nieuwe gezinnen zien haar als gezinsmanager vaak binnen komen en zeggen direct: ‘Och jee, jij bent nummer zoveel. Waarom zou ik jou mijn verhaal toe vertrouwen?’ Julia: “Het valt niet mee om dit vertrouwen te winnen. En je weet dat je vaak precies dezelfde vragen gaat stellen als je collega’s van andere organisaties die al bij dit gezin waren. Je zit als gezinsmanager nu eenmaal aan het einde van de keten in hoe het nu is georganiseerd. Om tot een goede samenwerking met het gezin te komen is voor de gezinsmanager regelmatig heel lastig.”

Nuances in veiligheid

In juni is de pilot Blijvend Veilig de reflectiefase ingegaan. Opvallend vindt Julia dat alle organisaties in de keten allemaal op dezelfde manier lijken te denken over veiligheid, maar dat daarin toch nuances zitten. De bottom-line, zo kwam Julia er met het team van Blijvend Veilig achter, is dat het ketenverhaal niet goed is voor het gezin. Daarnaast blijkt dat onderling samenwerken – hoewel de intenties altijd goed zijn – niet altijd naar wens verloopt. “De vraag die we onszelf dan stellen is: ‘We gaan voor veiligheid van kind en gezin. Maar hoe creëer je dat dan samen met alle organisaties rondom zo’n gezin? Hoe verbinden we ons met het gezin en met elkaar?”

Van 0 tot 100

Julia: “Sinds half september 2019 begeleiden we gezinnen binnen het project. Onze gemeenschappelijke focus ligt nu op iedereen in het gezin tussen de 0 en 100 jaar. Het gezin houdt steeds dezelfde hulpverlener, of er nu een maatregel moet komen of niet. We praten echt met alle leden van het gezin, ook met andere broertjes en zusjes, ook als de ouders daar niet zo happig op zijn.”

Goed nieuws

Vanuit het gezin bezien, blijkt het zo veel beter te lopen, dat is alvast een voorlopige conclusie. Inmiddels begeleiden ze nu ruim 15 gezinnen, als tweetal.” Het goede nieuws is dat het project Blijvend veilig groen licht vanuit de gemeente Amsterdam en het ministerie heeft gekregen om te versnellen. Vanaf 1 januari gaan ze met 12 medewerkers aan het werk. Julia: “We vinden het zelf al zo een succes dat we echt hopen in het voorjaar van 12 naar 24 mensen te gaan. En dit zeg ik ook vanuit een gezin bezien. Dit is hoe we moeten werken, ik zou echt niet meer terug kunnen naar de oude situatie.”


Op 30 januari vindt de inspiratiebijeenkomst Jij voor de Jeugd plaats in Pakhuis De Zwijger, speciaal bedoeld voor jeugdprofessionals. Deze dag staat in het teken van inspiratie, kennis maken nieuwe werkwijzen, nieuwe inzichten en hoe je anders met ouders en jongeren kunt samenwerken. De workshop Blijvend veilig innoveert vindt die dag twee keer plaats.