Gepubliceerd op 03-02-16

Keurmerk voor Jeugdbescherming verlengd

Donderdag 28 januari jl. voerde het Keurmerkinstituut een audit uit in het kader van onze certificering ‘uitvoerende organisatie in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering’. Na afloop van de audit hebben we het goede bericht gekregen dat we weer voor een jaar zijn gecertificeerd!

Het team heeft geen kritieke verbeterpunten genoemd en vond op slechts 3 van de in totaal 74 normen een afwijking waarvoor we als organisatie extra maatregelen moeten nemen. We zijn blij met dit resultaat, en gaan aan de slag met de feedback en concrete verbeterpunten van de vier auditeurs van het Keurmerkinstituut.

Over het keurmerk
De Jeugdwet schrijft voor dat een instelling die na 1 januari 2015 in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit wil voeren daartoe gecertificeerd moet zijn. De normen waaraan deze instellingen moeten voldoen zijn door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in samenspraak met de VNG en het werkveld gezamenlijk geformuleerd in het ´Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties in jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (jb/jr)´.

De richtlijnen voor de certificerende instelling zijn opgenomen in het ´Certificatieschema voor toetsing van het kwaliteitsmanagementsysteem van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering´. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is eigenaar van het Normenkader en het Certificatieschema.

Meer weten over onze certificering? Neem contact op met communicatie@jeugdbescherming.nl .