Gepubliceerd op 09-02-16

Kennisgeving overdracht dossiers AMK

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. In dat verband is de functie van het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) overgenomen door Veilig Thuis. De cliëntendossiers van het AMK, dat tot 01-01-2015 onderdeel uitmaakte van onze organisatie, zijn op grond van de wet overgedragen aan de Veilig Thuis-organisaties. Op basis van de beschikbare gegevens (gezag en adres) is het woonplaatsbeginsel toegepast om de verantwoordelijke Veilig Thuis-organisatie vast te stellen.

De Veilig Thuis-organisaties waaraan dossiers zijn overgedragen zijn:

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
Veilig Thuis Kennemerland.

Voor eventuele vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met het landelijk nummer van Veilig Thuis: 0800-2000. Voor Amsterdam-Amstelland kan ook gemaild worden naar secretariaatveiligthuis@020veiligthuis.nl