Gepubliceerd op 06-04-17

Jeugdzorg Nederland heeft een vernieuwde website

Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden, waar ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam lid van is, heeft een vernieuwde website.

Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt haar leden zodat die optimaal hun werk kunnen doen.