Gepubliceerd op 01-03-16

Jeugdbescherming verzorgt workshop op congres ‘Dag van de Jeugdhulp’

Op donderdag 21 april a.s. vindt de ‘Dag van de Jeugdhulp’ plaats in het Van der Valk hotel te Veenendaal. Die dag wordt met elkaar van gedachten gewisseld over hoe de samenwerking in de praktijk verloopt tussen gemeenten en het ‘voorveld’ en of de samenwerking zodanig is dat de juiste hulp wordt geboden en niemand tussen wal en schip belandt. Het congres is speciaal bedoeld voor gemeenten, jeugdzorginstellingen, onderwijs, huisartsen en (jeugd)politie.

Naast het algemene programma, zijn er verschillende sessies. Zo verzorgen Stefanie Meijs (gezinsmanager) en Pieter Bijkerk (strategisch adviseur) van Jeugdbescherming Regio Amsterdam samen met Simone Korsman (generalist team Noord) van het Samen DOEN team te Amsterdam de workshop ‘Allemaal Jeugdbeschermers’. Zij gaan in op hoe je er met elkaar voor zorgt dat je in de wijken goed samenwerkt. Dat je met verschillende organisaties dezelfde taal spreekt, de verantwoordelijkheid deelt omtrent de veiligheid van kinderen en goed op elkaar aansluit.

Deze interactieve sessie begint om 11.40 uur. Voor meer informatie over het congres, de sessies en aanmelding, kijk op Dag van de Jeugdhulp 2016.

 (bron foto: www.gemeentenucongressen.nl)