Gepubliceerd op 05-07-16

Jeugdbescherming te gast bij SOS-Jeugdzorg

In november 2015 heeft Jeugdbescherming het Platform Ieder Kind Veilig opgericht, waarin we de maatschappelijke discussie over kindermishandeling en onveilig opgroeien breed willen trekken. Deelname aan het platform staat iedereen vrij. We zoeken samen met de deelnemers naar antwoorden op vragen als: ‘hoe kan het dat wij in een land als Nederland zoveel kinderen hebben die niet veilig opgroeien, en wat maakt dat we dit aantal niet omlaag kunnen brengen? Is het zo dat we bewust de confrontatie uit de weg gaan met mensen, opvattingen, belangen of taboes in onze samenleving, die tegenhouden dat we verantwoordelijkheid nemen voor deze 119 duizend mishandelde kinderen per jaar? Is het wel onze prioriteit om de oorzaken van onveiligheid structureel weg te nemen?’

Bijeenkomst ouders 29 juni 2016

Op woensdag 29 juni jl. was Jeugdbescherming daarom uit hoofde van betrokkenheid bij het Platform op uitnodiging aanwezig bij een gemoedelijke en goede bijeenkomst van ouders voor een rechtvaardiger jeugdzorg. Georganiseerd door o.a. Ranada van Kralingen en Via Von en de mensen van Stichting SOS-Jeugdzorg. Jeugdbescherming gaat graag in op dergelijke uitnodigingen. Want beter nog dan actievoeren, is een concreet gesprek over wat beter moet om ieder kind veilig te krijgen.