Gepubliceerd op 08-01-16

Jeugdbescherming Regio Amsterdam ontvangt ISO9001-certificaat voor 2016

Ook in 2016 mag Jeugdbescherming Regio Amsterdam een ISO9001-certificaat dragen. Voor jeugdzorginstellingen is deze ISO-certificering geen verplichting. Toch hechten we hier als Jeugdbescherming veel waarde aan, omdat de audit zich zo duidelijk toespitst op de kernvraag in ons werk: in hoeverre dragen onze inspanningen bij aan de belofte die we onze klanten doen: Ieder kind blijvend veilig?

Op 3 en 4 december 2015 voerde een auditkoppel van Certificatie in de Zorg gesprekken met bestuurders, adviseurs, teammanagers, gedragsdeskundigen, gezinsmanagers en cliënten van Jeugdbescherming over de kwaliteit van onze dienstverlening. De audit gaf, aldus vermeld in het auditrapport, reden om Jeugdbescherming opnieuw te certificeren.

Snapshot audit