Gepubliceerd op 03-02-15

Jeugdbescherming Regio Amsterdam: cliënttevredenheid neemt toe van 5,8 naar 7,5

Cliënten van Jeugdbescherming Regio Amsterdam geven gemiddeld een 7,5 als rapportcijfer aan de organisatie. Daarmee is sinds de invoer van de nieuwe werkwijze Generiek Gezinsgericht Werken in 2011 de cliënttevredenheid met bijna twee punten toegenomen van 5,8 naar 7,5.

De cliënt waardeert het ingezette beleid van een gezin, een plan, een gezinsmanager. Ook waarderen zij de betrokkenheid en de aandacht van de gezinsmanager, evenals het doorzettingsvermogen en de heldere communicatie. Jongeren en hun ouders zijn daarnaast vooral tevreden dat zij serieus genomen worden en dat er voldoende uitleg wordt gegeven bij iedere stap.

De bereikbaarheid van Jeugdbescherming wordt over de gehele linie ook als een groot pluspunt beschouwd. Gezinsmanagers bleken ook buiten kantooruren bereikbaar en enkele gezinsmanagers waren ook via een app bereikbaar.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Een enkeling vond de wachtlijst een valse start en enkele malen bleek de zittingsvertegenwoordiger, een ander dan de toegewezen gezinsmanager, niet voldoende op de hoogte om een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren in de rechtbank.

Respondenten
Het overgrote deel van de respondenten bestaat uit de jeugdigen (gemiddeld 41,4%) en de moeder (gemiddeld 39,5%). Op gepaste afstand volgen de vaders (gemiddeld 12,6%) en respondenten waarvan de rol onbekend is (gemiddeld 5,3%). Het lage aantal broers en zussen komt omdat velen van hen zijn opgenomen als cliënt en met de rol van jeugdige het cliënttevredenheidsonderzoek hebben ingevuld.
In 2013 gaven de jeugdige, moeder en vader respectievelijk als rapportcijfer een 7,4, een 7,6 en een 7,7. In 2014 was dit respectievelijk een 7,4, een 7,6 en een 7,5. De broers en zussen zijn het minst positief gestemd met in 2013 een rapportcijfer van 7 gemiddeld en in 2014 met een 6,9.

In totaal zijn er 1.176 cliënttevredenheidsonderzoeken ingevuld. In 2014 is naar rato van de uitstroom bij ongeveer 38% een cliënttevredenheidsonderzoek afgenomen.