Gepubliceerd op 28-01-15

Jeugdbescherming Regio Amsterdam ‘Beste Overheidsorganisatie 2014’

Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft gisteravond in de Ridderzaal in Den Haag de titel voor de ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ gewonnen. Jeugdbescherming streed tegen sterke medefinalisten: het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat en gemeente Zaanstad. De jury koos unaniem voor Jeugdbescherming. 

De finale in de Ridderzaal in Den Haag was ontzettend spannend. De vier kandidaten waren aan elkaar gewaagd; ze zijn geselecteerd uit meer dan honderd kandidaten. Daarna ondergingen zij allen een intensief jurybezoek.

Lovende woorden van de jury
Jeugdbescherming Regio Amsterdam was erg verheugd de positieve uitslag te horen. De jury sprak lovende woorden over onze organisatie:
‘Jeugdbescherming Regio Amsterdam heeft met veel lef en gedrevenheid een diepgaande verandering van haar werkwijze en cultuur doorgevoerd. Passie, trots en professionaliteit zijn in deze organisatie mooi verbonden. Dit heeft geleid tot een spectaculaire prestatieverbetering en een grote stijging in het welbevinden en de beroepstrots van de staf. En dat in een taakomgeving die grimmig, aangrijpend en taai is. Het succes is geboekt door eigentijdse mobilisatie van ‘bottom-up’ leervermogen vanuit de professionals. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat de organisatie substantieel goedkoper is geworden en de kwaliteit van haar functioneren enorm is verbeterd.’

Trots
Bestuurder Erik Gerritsen nam de prijs met trots in ontvangst: ‘Dit is een opsteker voor onze organisatie, maar ook voor de hele jeugdzorg. We zijn er heel erg blij mee, het is fijn waardering te krijgen, maar we zijn er nog niet, we blijven onszelf verbeteren.’

Uniek
Uniek is dat Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt via Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) en zowel gezinnen zonder als gezinnen met een kinderbeschermingsmaatregel bedienen. Ieder gezin wordt door één gezinsmanager begeleid. Samen maken ze één plan waarin de veilige ontwikkeling van de kinderen centraal staat: het gezinsplan. Door de inzet van intensief (gezinsgericht) casemanagement lukt het steeds beter om kinderen veilig thuis te laten opgroeien. Sinds de invoer van deze nieuwe werkwijze, Generiek Gezinsgericht Werken, in 2011, is het aantal ondertoezichtstellingen met 50% gedaald en het aantal gedwongen uithuisplaatsingen met 60%. De cliëntentevredenheid nam met bijna twee punten toe van 5,8 naar 7,5.

Europese verkiezing
De vier finalisten van de verkiezing ‘Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2014’ zijn ook direct genomineerd voor de Europese verkiezing van de beste overheidsorganisatie, de ‘European Public Sector Award’ (EPSA) in 2015.

Overheidsorganisatie van het jaar
Voor meer informatie over de prijs zie:
http://www.overheidsorganisatievanhetjaar.nl/

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht:
Martine van der Horn
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
M   06 83 20 7500
E   m.van.der.horn@jbra.nl