Gepubliceerd op 18-02-21

Jeugdbescherming geeft workshops en presentaties tijdens online Neja conferentie

Vandaag leverden 3 collega’s van Jeugdbescherming Regio Amsterdam een bijdrage aan de online conferentie van NEJA (Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam). Het thema van de conferentie was: Nieuwe uitdagingen voor de jeugdhulp in Amsterdam.

Presentatie Jonge Aanwas en Rising Stars

Sterre Hoogendijk (onderzoeker en adviseur) gaf samen met Alice Faber van de WSS tijdens de NEJA conferentie een presentatie over het onderwerp: Jonge aanwas en Rising Stars.  “Hoe sluiten we met zijn allen beter aan bij problematische jeugdgroepen en voorkomen we dat deze jongeren afglijden in criminele netwerken?”. Binnen het project ‘Jonge aanwas en rising stars’ werken jeugdreclasseerders met ketenpartners, jongeren en wetenschappers aan een verbeterde (jeugdreclasserings)aanpak. Daarnaast willen we meer zicht krijgen op deze jongeren. Hierbij is specifiek aandacht voor jongeren met een LVB. Middels actieonderzoek verzamelen we data over wat werkt in de aanpak. Deze kennis kan gebruikt worden om eerder te interveniëren.

Workshop OK!

Mirte Forrer (gedragsdeskundige) gaf een workshop over OK! Beoordelen van opvoeder-kind interactie bij het gezin thuis. Vanuit de NEJA-zorglijn “Risicovol ouderschap” is een app ontwikkeld waarmee professionals in staat worden gesteld sensitief opvoedgedrag te beoordelen, de Opvoeder Kind Interactie (OK!). In de zorg voor (risico)gezinnen is het aanbrengen van deze focus op de opvoeder-kind relatie van groot belang. OK! kan ingezet worden bij het gezin thuis en geeft richting aan in te zetten interventies. In deze workshop krijgen de deelnemers zowel kennis als praktische handvatten mee.

Presentatie Actuele Veiligheid

Marc Dinkgreve (kennisambassadeur) presenteerde een videoposter over Actuele veiligheid inschatten en hiernaar handelen. Om nog beter te kunnen slagen in de missie `ieder kind veilig’ ontwikkelde Jeugdbescherming de Handelingsgerichte Actuele Veiligheid Inschatting van het Kind (HAVIK). Een instrument dat veiligheidstaxatie combineert met een veiligheidsplan, waarin de afspraken staan die we samen met ouders en kinderen. We gaan in op de ervaringen met en validering van dit instrument.

NEJA

Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs in Amsterdam. NEJA wil door onderzoek en kennisuitwisseling de kwaliteit en effectiviteit van de zorg voor jeugd bevorderen. www.neja.nl