Gepubliceerd op 01-07-16

Jeugdbescherming aan het woord in vaste commissie VenJ over rapport Kinderombudsman

Op 9 juni jl. vond een rondetafelgesprek plaats met de vaste commissie van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) over het rapport van de kinderombudsman “Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen”. De commissie had Jeugdzorg Nederland uitgenodigd voor dit gesprek, die op haar beurt Jeugdbescherming verzocht namens Jeugdzorg Nederland hierbij aanwezig te zijn.

Vaste kamercommissie VenJ

Onze gedragsdeskundige Anne van Andel en bestuurder Claire Vlug (vlnr op de foto) kwamen in het eerste deel aan het woord, naast de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, Annette Roeters, directeur Raad voor de Kinderbescherming en Marieke Lips, Beroepsorganisatie Kindbehartiger. In het tweede deel konden vertegenwoordigers van de rechtspraktijk ingaan op het onderwerp.

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek zijn alle vertegenwoordigers verzocht een gespreksnotitie in te sturen. Op de website van de vaste commissie is ook de notitie van Jeugdbescherming te vinden met daarin meerdere aanbevelingen (position paper met kenmerk 2016D236820).

Jeugdbescherming vond het erg zinvol en prettig enkele Vaste commissieleden over dit belangrijke onderwerp te woord te mogen staan. Het bood tevens een goede gelegenheid nieuwe instanties te ontmoeten en standpunten te horen rond het gezamenlijke doel het belang van het kind in een vechtscheiding te verbeteren.

Vaste kamercommissie VenJ II

Over de commissie

De commissie overlegt met de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De onderwerpen lopen uiteen van rechtshandhaving tot rechtspleging, van ondernemingsrecht tot auteursrecht en van jeugdbescherming tot het gevangeniswezen. Ook behandelt de commissie wetsvoorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie. Daarnaast spreekt de commissie regelmatig met de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het Europees justitiebeleid ter voorbereiding op de Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de Europese Unie, de zogenaamde JBZ-Raad.