Onafhankelijke klachtencommissie

Jaarverslagen klachtencommissie

De externe klachtencommissie schrijft ieder jaar een verslag over het hoeveel klachten Jeugdbescherming heeft gekregen en waar de klachten over gaan. De jaarverslagen hebben we op deze pagina op een rij gezet.

Jaarverslag klachtencommissie 2022

In 2022 zien we een daling in het aantal klachtzaken bij de externe klachtencommissie van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Jeugd Veilig Verder. Die daling heeft te maken met de coronaperiode.  Door de onzekere en onduidelijke situatie wachtten mensen met het indienen van klacht. Een groot deel van de klachten is opgelost door een gesprek tussen degene die de klacht indiende en een manager van Jeugdbescherming. Die klachten hoefden daarom niet door de externe klachtencommissie verder behandeld te worden.

Jaarverslag klachtencommissie 2022 (PDF)

 

Jaarverslag klachtencommissie 2021

In 2021 is het aantal klachtzaken die door cliënten van Jeugdbescherming Regio Amsterdam (hierna Jeugdbescherming) zijn ingediend bij de onafhankelijke externe klachtencommissie gestegen (71 klachtzaken). De stijging is mede veroorzaakt door de periode van corona en maatregelen. De onzekere en onduidelijke situatie maakte dat de mensen hun klachten later aanleverde of doorzette. Een deel van de in 2020 aangeleverde en door herplanning doorgeschoven klachtzaken werden uiteindelijk in 2021 afgehandeld. Net als in andere jaren komt het in veel van de gevallen niet tot een zitting maar zijn cliënten na een bemiddelingsgesprek bij Jeugdbescherming tevreden met de uitkomst. Het hele jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie leest u hieronder.

Jaarverslag klachtencommissie 2021 (PDF)

 

Jaarverslag klachtencommissie 2020

In 2020 dienden minder mensen een klacht in bij de onafhankelijke klachtencommissie dan in de voorgaande jaren.  Net als in andere jaren kozen veel mensen die een klacht hadden, voor een (online) bemiddelingsgesprek. Vaak werd op zo’n manier de klacht opgelost en was een hoorzitting bij de onafhankelijke klachtencommissie niet nodig.  Door de coronamaatregelen waren de hoorzittingen online of werden de klachten schriftelijk afgehandeld. Het hele jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie leest u hier.

Jaarverslag klachtencommissie 2020 (PDF)

 

Jaarverslag klachtencommissie 2019

In 2019 zijn er iets meer klachten door cliënten ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie: 68 klachtzaken tegenover 60 klachtzaken in 2018. In veel van de gevallen zijn cliënten na een bemiddelingsgesprek bij Jeugdbescherming tevreden over de uitkomst en komt het niet tot een zitting bij de klachtencommissie. In dit jaarverslag van de onafhankelijke klachtencommissie komt naast het aantal klachten ook de aard van de klachten naar voren (aangevuld met een korte omschrijving per klacht), de verbetermaatregelen en opvolging.

Jaarverslag klachtencommissie 2019 (PDF)

 

Jaarverslag klachtencommissie 2018

Ook in 2018 is het aantal ingediende klachtzaken door cliënten van Jeugdbescherming ingediend bij de onafhankelijke externe klachtencommissie nagenoeg stabiel gebleven. Nieuw is de voering van de AVG, voluit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De klachtencommissie heeft 2 klachten behandeld met als onderwerp een weigering door Jeugdbescherming van een verzoek tot inzage of vernietiging van een dossier. Lees hier het jaarverslag van klachtencommissie 2018.

Jaarverslag klachtencommissie 2018 (PDF)

 

Jaarverslag klachtencommissie 2017

In 2017 is het aantal ingediende klachtzaken door cliënten van Jeugdbescherming ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie nagenoeg stabiel gebleven. In dit jaarverslag komt naast het aantal klachten ook de aard van de klachten naar voren (aangevuld met een korte omschrijving per klacht), de verbetermaatregelen en opvolging.

Jaarverslag klachtencommissie 2017 (PDF)

Sluiten

Solliciteren op Jaarverslagen klachtencommissie

Sollicitatie