Gepubliceerd op 08-07-16

Item over kinderen en vechtscheidingen op AT5

Donderdag 7 juli jl. besteedde AT5 Nieuws aandacht aan het onderwerp vechtscheidingen en wat dit met een kind doet. Jeugdbescherming werkte daaraan mee. Onze collega’s Sanja Jovanovic, gedragsdeskundige, en Hester van Onselen, gezinsmanager, gingen in op deze langdurige conflicten tussen ouders waarbij kinderen ernstige psychische schade kunnen oplopen.

Jeugdbescherming stelt dat de gevolgen van een vechtscheiding worden onderschat en dat hulp in een vroeg stadium – dus als er nog geen sprake is van een vechtscheiding – er door het omliggende netwerk (familie, vrienden, hulpverlenende instanties) aandacht moet zijn voor de emotionele crisis in het gezin. Dit om te voorkomen dat kinderen verstrikt raken in een gevecht tussen hun ouders, maar ook in de netwerken van ouders die hen in hun strijd ondersteunen. Kinderen kunnen anders vastlopen op alle gebieden van hun leven.

Voor gezinnen, en voor de mensen om het gezin heen, is het van belang dat informatie en hulp eenvoudig en laagdrempelig beschikbaar is. Denk hierbij aan hulp via de huisarts, of via de lokale wijkteams waar gezinnen en hun netwerk terecht kunnen met hun vragen. In Amsterdam heten die teams het Ouder- en Kindteam. Kinderen (maar ook ouders) kunnen bijvoorbeeld terecht bij Villa Pinedo, dat is opgezet door kinderen van gescheiden ouders.

Het item is terug te kijken via AT5.

vechtscheiding (bron foto: kinderenuitdeknel.nl)

Informatie voor professionals

Onze Jeugdbescherming Akademie heeft voor professionals in de jeugdzorg een syllabus beschikbaar: Kinderen in een (v)echtscheiding. Ook is er een training vechtscheidingen voor handen.