Gepubliceerd op 08-11-19

Inspecties slaan alarm

De Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid stellen in het rapport dat de gecertificeerde instellingen (gi’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hun wettelijke opdracht op het moment onvoldoende kunnen uitvoeren.

Wel de verantwoordelijkheid, niet de mogelijkheid

“In de praktijk hebben jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders wel de verantwoordelijkheid maar niet de mogelijkheid om kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd te beschermen en daadwerkelijk te helpen”, aldus de inspecties.

De gi’s en de jeugdbeschermers kunnen dat niet omdat er onvoldoende hulpaanbod beschikbaar is voor deze kwetsbare kinderen en er onvoldoende personeel is. De inspecties doen daarom stevige aanbevelingen aan Rijk, gemeenten en gi’s.

Reactie

Claire Vlug en Sigrid van de Poel, bestuurders van Jeugdbescherming regio Amsterdam: “We zijn ongelofelijk onder de indruk van het lef van de Inspectie om de situatie waarin wij moeten werken zo helder op te schrijven. Wij onderschrijven hun analyse. In de rapportage wordt duidelijk dat het huidige (jeugdzorg) stelsel niet werkt.

We zijn blij dat zowel de inspectie als de ministeries oog hebben voor de innovatieve pilots en projecten die we in regio Amsterdam zijn gestart en de mogelijke oplossingen die we hiermee hebben aangedragen voor de problemen die er heersen, ondanks de barre tijden waarin we verkeren”.